UZÁVŘENÍ SILNICE, ULICE

Pokud plánujete pro akci využít pozemní komunikaci určenou k užití silničními vozidly, potřebujete vyřídit Povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace.

POZOR: I akce, která se koná například na náměstí, které není určeno k užití silničními vozidly, může při předpokládané účasti velkého množství účastníků mít vliv na provoz v dané lokalitě! Příkladem je např. rozsvícení vánočního stromu, kterého se účastní tolik návštěvníků, že náměstí samotné nestačí a lidé stojí i na pozemních komunikacích určených k provozu dopravními prostředky. Při plánování akce tedy myslete na bezpečnost účastníků a zvažte případně uzavření komunikace určené k provozu. 

Co je to?                                                      

Povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace je povolení ke změně dopravní situace na vámi vybrané komunikaci. Znamená to, že po dobu využití komunikace k akci budou platit jiná pravidla provozu, je třeba například stanovit trasu objížďky, instalovat dopravní značení, odklonit městskou hromadnou dopravu apod.

Kde požádat?                                                      

Magistrát města Opavy, Odbor dopravy, kontaktní osoba: Ing. Dalibor Novotný, tel. 553 756 944, e-mail dalibor.novotny@opava-city.cz

Kdy požádat?   

Nejpozději 30 dní před dnem požadovaného omezení obecného užívání pozemní komunikace.

(Doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat Odbor dopravy Magistrátu města Opavy. Kontaktní osoba vám sdělí, zda se jedná o komunikaci spravovanou městem a zda je třeba zpracovat projekt přechodného dopravního značení.)

Jak požádat?

Písemně na adresu Odboru dopravy (Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, Opava 746 01), prostřednictvím datové schránky nebo osobně na zmíněné adrese.

(zde FORMULÁŘ)

Poplatek?

NE

Co je nutné k žádosti také dodat?

  • projekt přechodného dopravního značení.

Poznámka:

O povolení je informována také Městská policie, Policie ČR.