Mendel a jeho vztah k Opavě

V Opavě přírodovědec, zakladatel genetiky, objevitel zákonů dědičnosti a také mnich a později opat starobrněnského augustiniánského kláštera Gregor Johann Mendel strávil rané mládí, když ve 30. letech 19. století studoval na místním gymnáziu. Jeho osud se se slezskou metropolí spojil na šest let poté, co na gymnázium coby dvanáctiletý hoch nastoupil v roce 1834. Škola sídlila v budově někdejší jezuitské koleje, dnes Slezského zemského archivu. 

Ačkoliv systematická výuka přírodních věd tehdy v osnovách gymnaziálního studia nebyla, mohla už Opava v této oblasti znamenat pro Mendela významný impuls. Opavské gymnázium se od roku 1814 pyšnilo muzeem s přírodovědným zaměřením, prvním v českých zemích, i rozsáhlou knihovnou. V době Mendelova studia tam navíc jako profesor stále působil Faustin Ens, horlivý přírodovědec a spoluzakladatel muzea. „Je pravděpodobné, že zájem o přírodu zavedl Mendela do knihovny i muzea, a že se na obou místech s Ensem setkal,“ uvádí Jan Klein v Mendelově životopisné knize Osamělost skromného génia. 

Kde Mendel v Opavě bydlel, není známo. Situaci ale při studiích neměl jednoduchou. Jeho rodina byla chudá a Johann žil ze skromných prostředků a balíčků potravin zasílaných rodiči přes povozníky. Poslední dva roky se kvůli nehodě otce musel zaopatřit úplně sám. Nechal se zapsat do kurzu pro soukromé učitele a po jeho absolvování se živil doučováním jiných studentů. V roce 1839 vyčerpáním zkolaboval, do Opavy se ale po léčbě vrátil. „Vysvědčení potvrzující úspěšné dokončení studia na gymnáziu a shrnující jeho celkový prospěch za 12 semestrů, jej ukazuje jako Musterschüllera, studenta, kterého učitelé dávali za příklad,“ uvádí dále v Mendelově životopise Jan Klein. 

Z Opavy Mendel zamířil na Filozofický ústav do Olomouce. Světově známý je jako objevitel základních principů dědičnosti a zakladatel genetiky, když na základě pokusů s křížením hrachu formuloval tři pravidla později známá jako Mendelovy zákony dědičnosti. Opava se k jeho odkazu hrdě hlásí – jeho jméno nese místní gymnázium, jeho gymnaziální studia připomíná pamětní deska na budově bývalé jezuitské koleje a Mendlova je i ulice na kylešovském kopci.