MENDELove učitelům

Lektorský program pro vyučující ZŠ zaměřený na chemii, biologii a zeměpis (tvorba trvalých preparátů, efektní chemické pokusy, zajímavé laboratorní práce k vybraným tématům výuky na ZŠ, které mají návaznost na J. G. Mendela).

Aktivita určena pro: pedagogy ZŠ.

Informace budou doplněny.

Předpokládaný termín konání: akce je z organizačních důvodů přesunuta na říjen – listopad 2022.