Slezské divadlo Opava

Slezské divadlo Opava (Horní náměstí 13, 746 01 Opava)

www.divadlo-opava.cz

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace Slezské divadlo Opava je provozování divadelní činnosti spočívající v nastudování a veřejném scénickém předvádění zejména dramatických a hudebně dramatických děl. 

Slezské divadlo má v současné době dva soubory – činoherní a operní/operetní, pod něhož spadá také soubor baletu. Divadlo každoročně připravuje zhruba desítku premiér a odehrává stovky představení.