40. Bezručova Opava – Opavsko a kultura

Upraveno: 08.12.2019

 

Opavsko a kultura (15.–22. 9. 1997)

Jubilejní 40. ročník festivalu přišel v období, kdy Opava i další obce okresu teprve vzpamatovávaly z těžké rány, o niž se zasloužila rozsáhlá ničivá povodeň. Přes nedozírné materiální škody, lidská utrpení a dokonce ztráty na životech se lidé na Opavsku nechtěli vzdát hodnot, na nichž tu už v minulosti stavěly generace jejich předků. Šlo také o ono duchovní bohatství, které pomáhalo překonávat nejtěžší okamžiky, jimž zde byl život Slezanů vystaven.  V novodobé poválečné historii patřil k těmto pokladům nepochybně rovněž festival Bezručova Opava, dovršující jubilejní 40. ročník.

A mezi jeho programovými akcemi potom měl zcela svébytné postavení celostátní sjezd sběratelů a přátel exlibris jako fenomén výtvarné kultury, která kulturní slavnosti konané ve jménu nezapomenutelného básníka od počátku ruku v ruce s uměním slovesným a hudebním provází. Tyto impulsy se staly základem i pro úvahy představit na jejich základě kulturu Opavska vlastně celkově. Za podpory okresního úřadu totiž bylo jejich úsilí prezentováno také na úrovních, kde se hovořilo o rozvoji míst a regionů. Kultura přece pomáhá být i tomuto kraji doma všude na světě. A naopak: přesvědčuje, že nemůže být nikdo světovým, kdo se nehlásí ke kořenům svého rodu.