44. Bezručova Opava – S humorem do nového tisíciletí...

Upraveno: 08.12.2019

 

S humorem do nového tisíciletí... (7.–23. 9. 2001)

Motto:

"Příchod šaška do města znamená pro zdraví obyvatelů mnohem víc nežli desítky mulů naložených léčivy."

Thomas Sydenham (1624-1689, anglický lékař)

"S humorem do nového tisíciletí..."

Festival Bezručova Opava vstoupil v září roku 2001 nejen do svého 44. ročníku, ale také na prát třetího tisíciletí. Po závažnějších a serióznějších tématech posledních let (Česko-slovenská kulturní vzájemnost, Pocty a chvály, Na konci milénia) zvolil přípravný výbor festivalu téma "toliko potřebné, jako v lidském obcování chléb vezdejší", jak bych mohl parafrázovat jednu slavnou sentenci. Je to téma humoru a všech jeho podob a tváří. Asi máloco v budoucnu budeme potřebovat v tak vrchovaté míře, jako laskavější a vlídnější pohled na kolotání světa kolem nás prizmatem humoru. Humor, jak praví klasikové, je perla z hlubin, poklad, deštník či ochranný štít moudrých, duševní zbraň, nejvyšší poznání, nejlepší kus oděvu, který může člověk ve společnosti nosit, sůl země (a kdo je jím dobře prosolen, uchovává se dlouho čerstvý). Humor však také vždy a za všech okolností nemusí vyvolávat jen smích. Je dobře ukryt i v dobrém pocitu, pohodě, toleranci a lásce k lidem. Právě proto by měl být humor obsažen ve všem, i ve velmi vážných věcech. Neboť jak praví jiná moudrá hlava: "Mění se pouze kostýmy a kulisy, ale lidská komedie, která se v nich odehrává, je věčně táž".