45. Bezručova Opava – Průniky a paralely současného umění

Upraveno: 08.12.2019

 

Průniky a paralely současného umění (11.–22. 9. 2002)

Proč průniky a paralely

Většina umělců je obdařena tvořivými schopnostmi výhradně pro svůj obor - hudbu, poezii, sochařství... ale čas od času se stává, že některého z tvůrců políbí dvě múzy najednou a pěstuje pak sebevyjádření i v jiném kumštýřském jazyce, případně touží o vytvoření komplexního uměleckého díla pro více smyslů. Mnohé z nás tvorba vpravdě renesančních osobností fascinuje, ale divák vlastně chce být ohromen. proto má svou stálou oblibu opera, muzikál nebo film, v nichž se snoubí drama, výtvarno a hudba. Víme také, že řada slavných malířů hledala inspiraci ve světě hudby a naopak vizuální zážitky nastartovaly tvůrčí proces neméně významným skladatelům. Pohlédneme-li pak do historie, uvidíme, že řada uměleckých ismů má napříč všemi žánry blízká filozofická a estetická východiska. O tomto pronikání, o hledání paralelního vyjádření téže myšlenky v různých materiálech, byla Bezručova Opava v roce 2002. Nebylo to náhodou. Vždyť vzpomeňme, kolik skladatelů či výtvarníků tento básník oslovil"

O tom, kam bude směřovat umění nového věku, bylo napsáno mnoho učených pojednání. Čeká nás období syntézy? Nebo naopak zanikne naše potřeba vnímat krásu kolem sebe a budou za nás tvořit stroje? Zdá se, že si mnoho tvůrců čím dál intenzivněji uvědomuje, že i vesmír je plný umění. Že jsme byli stvoření, abychom dokončili stavbu světa. Lidské city budou ve své podstatě stále stejné, i když se civilizace žene šílenou rychlostí k většímu pohodlí a zároveň všudypřítomné hrozbě svého zániku (festival začal přesně rok po pádu newyorských "dvojčat"). Umělecké vyjádření bude mít třeba nečekaně odlišný tvar, možná bude dráždit i další smyslová čidla zapojením vůní či hmatu. Čeká nás asi mnoho překvapení, výbojů i návratů. Program našeho kulturního festivalu proto vznikal jako pokus o zmapování naznačených tendencí a tvořivých snah v co nejširším záběru.