46. Bezručova Opava – Opava v Evropě > < Evropa v Opavě

Upraveno: 08.12.2019

 

Opava v Evropě > < Evropa v Opavě (10.–30. 9. 2003)

Brány města Opavy byly po celý záříjový měsíc otevřeny všemu, co v jednotlivostech reprezentuje evropský kulturní život, tradice i současné hledání nových uměleckých cest.

Mohli jsme tak moci přivítat v příjemném období babího léta kulturní velvyslance mnoha zemí Evropy - řecké muzikanty, britského skladatele a dirigenta, italský pěvecký sbor, německé rockerky, slovenské výtvarníky a divadelníky, polské literáty a hudebníky, švédského violoncellistu, maďarské folkloristy i řadu dalších umělců, kteří svými díly (filmem, hudební skladbou, výtvarným počinem, literárním dílem, divadelní hrou) reprezentují svou vlastní národní identitu i celoevropský kulturní rozměr. Necelý rok před oficiálním vstupem do Evropské unie jsme nechtěli konjunkturálně předjímat tento fakt, ale spíše upozornit na to, že do Evropského kulturního domu jsme vstoupili již před mnoha staletími a nikdy jsme nepřestali být jeho obyvateli a řádnými plátci plnohodnotného nájemného, sestávajícího z velkého kulturního dědictví naší malé středoevropské země - tepajícího a vyléčeného srdce Evropy.

Padesát samostatných programových bloků (deset divadelních představení, osm filmů, devět literárních setkání, inspirace i prohloubení tolerance ke všemu zdánlivě odlišnému, vzdálenému, a přitom tak blízkému...