47. Bezručova Opava – Žena v umění

Upraveno: 03.02.2020

 

Žena v umění (13. 9. – 28. 9. 2004)

Motto:

"Žena musí být povýšena na stolec panovnický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala, ale co anděl smíru mezi ním a světem. Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu. Dříve však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit."

Božena Němcová

Pohled na ženu jako inspirátorku uměleckého díla i jako samotnou tvůrkyni, ženské osudy a příběhy zpracované nejrůznějšími myslitelnými druhy umění - to je to, co zajímalo pořadatele festivalu a jistě bude zajímalo i návštěvníky akcí 47. ročníku festivalu Bezručova Opava, jehož téma znělo: "Žena v umění". Cestou poznávání, postupného poodhalování tajemství a skrytých tužeb a přání "ženského vesmíru" nás provedlo 56 samostatných programových bloků festivalu (10 výstav, 7 koncertů, 6 filmových projekcí, 5 divadelních představení, 5 literárních pořadů, 5 besed a setkání s umělci, 2 happeningy, 2 vzpomínkové akce a dalších 14 doprovodných akcí), aniž bychom došli k jinému poznání, než jak praví latinská sentence:

"Ignoramus et ignorabimus" - "Nevíme a nebudeme vědět". Ale cesta je důležitější než cíl, a již přiblížení se cíli má svou cenu. Kulturní část babího léta patřila od 13. září v Bílé Opavě jen ženám. "A Dávejte pozor, neboť když děti a muži spí, ženy tančí..."

Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.