48. Bezručova Opava – Svět v divadle

Upraveno: 03.02.2020

 

Svět v divadle (1. 9. – 1. 10. 2005)

48. ročník multižánrového festivalu Bezručova Opava byl v září roku 2005 věnován především divadelnímu umění. Pocta tomuto uměleckému druhu byla zaměřena nejen k výjimečnému jubileu Slezského divadla v Opavě, které jsme si připomněli 1. října, 200. výročí zahájení svého uměleckého provozu, ale také jako hold divadlu, tomuto jedinečnému, neopakovatelnému a nepostradatelnému umění, jehož kořeny mají téměř pěti tisíciletou historii.

Festival probíhal od 1. 9. do 1. 10. 2005 a hlavní téma „Svět v divadle“ bylo opět prezentováno nejrůznějšími druhy umění: výtvarná díla, fotografie, divadelní představení, filmové projekce, koncerty, literární setkání a konference, besedy, happeningy.

Téma festivalu korunovaly dvě významné výstavy: Opavské divadlo 1805–2005 v budově Slezského zemského muzea a výstava Město a divadlo v Domě umění, která prezentovala historii i současnost 21 českých, moravských a slezských „divadelních měst“.

V rámci festivalu se uskutečnilo mimo jiné především mnoho nejrůznějších divadelních představení, která chtěla poukázat na úžasnou pestrost a šíři divadelního umění a nemalou ambicí byl také průzkum komunikačních možností tohoto uměleckého druhu a jeho propojenost s jinými druhy umění. Proto se mělo v programu festivalu objevit kromě divadla činoherního, hudebního, loutkového, pantomimického, pouličního či divadla pro děti také divadlo experimentální, alternativní i divadlo pro neslyšící s překladem do znakové řeči.

 

Festivalové dění pojalo více než 70 samostatných pořadů (9 výstav, 6 koncertů, 29 divadelních představení, 8 filmových projekcí, literárněvědnou konferenci, literární pořady, besedy, happeningy a další doprovodné programy na Horním náměstí. Múzy komedie, tragédie a tance neboli Thálie, Melpomené a Terpsichoré nás v období babího léta v Opavě často navštěvovaly. Divadelní hostinu jsme spolu s nimi připravili právě pro vás.

Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.