51. Bezručova Opava – Mýty a legendy

Upraveno: 03.02.2020

Mýty a legendy (3. 9. – 30. 9. 2008)

Věčnost
Kdo radost k sobě připoutá,
žití křídla otrhá.
Kdo ale radost v letu políbí,
žije v rozbřesku věčnosti.
Kdo radost pojistí si klíči,
okřídlený život zničí.
Kdo ale radost v letu políbí,
žije v rozbřesku věčnosti.

William Blake

 

Multižánrový festival Bezručova Opava, který vstoupil do druhého padesátiletí své existence, zvolil pro 51. ročník téma, které se jednak dotýkalo mýtů a legend provázejících lidskou civilizaci od nepaměti, ale mohlo nahlížet také na novodobou mytologii či legendy současného uměleckého snažení. Svou kulturní nabídkou festival tradičně naplnil čas konce léta a probíhal tedy od 3. do 30. září.

Co je to mýtus? Kdo a co se stává legendou? Proč toto všeobsáhlé a nepostižitelné téma? Protože je zajímavé, inspirativní, nevyčerpatelné a filosoficky i umělecky nesmírně hluboké. Mýty byly na počátku tázání po smyslu lidské existence, na počátku výkladu nepochopitelných přírodních i společenských dějů či hledání našeho místa ve vesmírného řádu. Řecké slovo mythos označovalo vyprávění, báji, jejímž cílem byla identifikace a harmonizace člověka a společnosti s daným přírodním i společenským řádem. A proto prostřednictvím starodávných (i novodobých) příběhů a za pomoci všech myslitelných uměleckých druhů jsme Vám nabízeli výheň nejpropastnějších emocí i Aristotelovu katarzi při spoluprožívání uměleckého díla, tedy také očistu od těchto vášní, dramat i osudových střetů. Putovali jsme prostorem i časem a samozřejmě se nevyhnuli ani naší současnosti.

 

V programové nabídce jste se mohli setkat nejen s králem Artušem a rytíři kulatého stolu, tajuplnými zeměmi Tibetem i Indií, antickými dramaty Oidipus, Médea a Antigona, Otcem vlasti Karlem IV., básníkem Petrem Bezručem, inspiracemi dětských výtvarných prací zpracovávajících témata Egypt, Mýty a legendy či Křídla bájných tvorů, ale také s hudbou Wagnera, Beethovena, Liszta, Smetany, Dvořáka, Debussyho, Jakuba Jana Ryby, Vladimíra Mišíka, Radima Hladíka a hudebními soubory Yellow Sisters, Čankišou nebo Děsně Fajn. Na divadelní prkna jsem přizvali soubory Husa na provázku, Bílé divadlo, Divadlo Petra Bezruče, Buchty a loutky, divadlo Drak, divadlo Radost a další s inscenacemi nejen pro dospělé, ale také pro děti. Celkový výčet festivalových programů hovoří o 18 divadelních představeních, 7 filmových projekcích, 12 výstavách, 8  literárních pořadech, 9 koncertech a dalších pořadech doplněných besedami, přednáškami nebo doprovodnými akcemi, které budou probíhat na Dolním náměstí v Opavě. Sečteno a podtrženo – mohli jsme se společně těšit na kulturou a uměním bohaté babí léto.

Věřím, že se tedy snaha pořadatelů a kvalita nabízených pořadů blížila uměleckému imperativu, který před více než sedmi stoletími vyřkl v Japonsku Zaemi Motokijo: „Překvapit zrak, potěšit sluch a rozeznít duši.“

Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.