Další břehy 2018 – 5000 let tajemství a zázraků židovské kultury

Upraveno: 13.05.2020

5000 let tajemství a zázraků židovské kultury (16. 3. – 28. 4. 2018)

Dvaadvacátý ročník kulturního festivalu, který má princip hledání, objevování a dobrodružství poznání již ve svém názvu Další břehy, si tentokrát vytyčil nelehkou cestu k jedné z nejstarších kultur světových dějin – cestu k tajemstvím a zázrakům židovské kultury. V polovině března a téměř celý duben měli diváci možnost setkávat se s pozoruhodnými a inspirativními ukázkami, reprezentujícími umění a moudrost těžce zkoušeného národa. Jeho odolnost, neústupnost, hrdost, statečnost i schopnost přežít v neuvěřitelném pekle válečných konfliktů a barbarských protivenství je mementem pro budoucnost lidstva, je zárukou a nadějí i našeho života ve vzájemné toleranci, míru a pokojného soužití všech národů, jež respektují odlišné náboženství, kulturu i lidská a občanská práva.

Program festivalu, který vždy zahrnuje všechny umělecké žánry, tak nabídl čtyři vysoce oceněná divadelní představení, sedm filmů, z nichž většina patří ke zlatému fondu světové kinematografie, jedenáct žánrově pestrých koncertů, osm výstav, deset přednášek, besed, autorských čtení a jeden pěvecký workshop, jichž se zúčastnili velmi vzácní a vážení hosté, kteří jsou vynikajícími odborníky ve svých oborech a uměleckých profesích. A nebylo zapomennuto ani na specifickou a běžně nedostupnou židovskou kuchyni. Festivalová nabídka se dotknula nejen všeobecně známých vědomostí a povědomí o židovské kultuře, ale snažila se i poodhalit nové poznatky a historické souvislosti spojené s židovskou komunitou na Opavsku.

První část festivalu probíhala v polovině března a uvítala vynikající izraelskou sbormistryni Naomi Faran, která v rámci workshopu s téměř 150 dětmi z dětských pěveckých sborů Domino z Opavy, Carmina z Rychnova nad Kněžnou a Canto z Náchoda nejen nacvičila nádherný hebrejský písňový repertoár, ale potěšila posluchače koncertem v kostele sv. Václava v neděli 18. března dopoledne. Dalšími dvěma významnými hosty březnové části festivalu byli slovenský režisér Martin Šulík v rámci premiéry nového filmu Tlumočník, ve kterém se v hlavní roli představil oscarový režisér Jiří Menzel, nebo vrchní zemský rabín Karol Sidon, mimo jiné také známý spisovatel a dramatik, představil svůj nový historický literární opus, ve kterém město Opava hraje důležitou roli.

Slavnostní zahájení proběhlo v úterý 3. dubna v kostele sv. Václava, kde se uskutečnily nejen vernisáže výstav, ale představil se také bohatý kulturní program, ve kterém nechyběly děti ze základní umělecké školy, v hudebním a výtvarně-divadelním programu ani sefardské písně skupiny BraAgas.

Divadelní část programu zahrnovala čtyři mimořádně zdařilé inscenace. Mladí umělci z JAMU Brno připravili pod režijním vedením Ivo Krobota mistrovské ztvárnění variace pašijových her s názvem Komedie o umučení a slavném vzkříšení pána našeho a spasitele Ježíše Krista. Komorní scéna Aréna z Ostravy představila nejlepší inscenaci roku 2015 – Slyšení. Divadelní inscenace Svět naruby (Ztracený ráj) nás seznámila s pozoruhodnou básnířkou a mimořádnou ženou Věrou Weislitzovou, manželkou Arnošta Lustiga. A závěrečný pořad celého festivalu měla na starost plejáda slavných hereček Národního divadla z Prahy ve hře Mikve, ve které poodhalily nejedno tajemství vztahů v ortodoxní židovské komunitě.

Hudební programy festivalu nabídl pestrou mozaiku židovské hudby – od koncertu kanadské umělkyně Lenky Lichtenberg, virtuózních houslí Alexandera Shonerta, klezmerových kapel Trombenik a Simcha, až po vážnou hudbu v provedení violoncellistů Jiřího Hoška a Dominiky Hoškové či izraelského jazzového pianisty a skladatele Ariho Ereva.

Filmové stopy festivalu tematicky obsáhly atraktivní a stěžejní témata židovského světa – touhu po vzdělání (muzikál Jentl s životní rolí Barbry Streisand), víru v tradice a boj s nepřízní osudu (muzikál Šumař na střeše), sílu a potřebu umění i ve strašlivých podmínkách internačních táborů (Brundibár – opera za zdmi ghetta) či existenciální drama z prostředí továrny na smrt v Osvětimi (Schindlerův seznam).

Výtvarná část festivalu zahrnovala výstavy – Židé v diaspoře Jindřicha Buxbauma, seznamující nás se zvyky a tradicemi židovského světa, Týden ve svaté zemi Romana Konečného a Veroniky Evers nás zavedl do žhavé izraelské současnosti, archivní anonymní fotografie nám ukázaly židovskou Halič v roce 1916, děti ze základní umělecké školy se ve své tvorbě inspirovaly fotografiemi studentky Barbory Macháčkové, v rámci besedy s Helgou Hoškovou-Wiessovou jsme si připomněli pozoruhodnou výstavu „Maluj, co vidíš“, přiblížili jsme si život a dílo jedné z nejvýznamnějších osobností našeho kraje, světově proslulého zakladatele psychoanalýzy – Sigmunda Freuda nebo jsme vzdali hold tvorbě geniálního malíře Marca Chagalla. Objevitelský a osvětový význam měla výstava Na útěku a s ní související dokumentární film Václava Hájka, zobrazující tragický osud Davida Weinsteina a jeho rodiny.

Přednášky, besedy a setkání se zajímavými osobnosti nabídly přednášku hudebního skladatele Jaroslava Vogela o židovské hudbě, pořad Po stopách hrdinů Fedora Gála a Radka Hejreta, setkání s Jaroslavem Achabem Haidlerem či autorský večer nevidomé zpěvačky a spisovatelky Anny Olgy Markowitz.

Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.