Další břehy 1998 – Festival divadla, filmu a poezie

Upraveno: 29.04.2020

Festival divadla, filmu a poezie (1. 4. – 5. 4. 1998)

Druhý ročník festivalu Další břehy navazoval na předchozí, který byl zaměřen na alternativní rozhlasovou tvorbu, ale vytyčil si nové téma. Tím, že se věnoval divadlu, filmu a poezii, svým způsobem předurčil své budoucí směřování, které (mimo jiné) tyto umělecké formy již navždy zařadilo do svého programu.

Pět dnů patřila Opava neopakovatelným zážitkům z prken, jež znamenají svět, výjimečným setkáním s filmovými tvůrci a jejich díly a křehkému básnickému světu. Na pořádání festivalu se podílely tři významné subjekty, samotné město Opava, Slezská univerzita s fakultami v Opavě a v Karviné a tehdy v podpoře kultury velmi aktivní SPT TELECOM. Pro studenty Slezské univerzity oboru Česká literatura se stal festival součástí studijního programu.

Poprvé se na programu objevil Jaroslav Dušek (s divadlem Vizita), který se sem měl ještě v rámci festivalu mnohokrát vrátit nejen se svými improvizačními vystoupeními. O možnostech komunikace divadla a o estetice dramatických forem hovořili dr. Jan Kolář, Michal Lázňovský a Vilém Faltýnek. Své zpracování rozhlasové hry uvedli studenti JAMU. Byla uvedena představení Divadla Filtré (Praha), Divadla Božena (Opava), Divadlo Mandragora (Zlín), Divadlo Vpřed (Praha) a Divadlo Hudradlo (Zliv), které přivezlo pohádku pro děti.

Do výčtu divadel by bylo možné zařadit ještě Divadlo Na voru (Praha), ale se svou poctou Suzanne Renaud a Bohuslavu Reynkovi jde spíše o krásný průnik divadla a poezie. V éterickém duchu se také nesl koncert Létajícího koberce s jejich bubny.

Do filmového klubu v kině Elektra zavítal vzácný host režisér Petr Zelenka s Knoflíkáři. Zelenka uvedl kromě nejlepšího filmu roku také studentské filmy podle svých scénářů. Filmy Ondřeje Trojana Pějme píseň do hola a Sedm byly páteří happeningového večera v zálesáckém duchu, s gulášem, pivem a soutěží o nejlepší kostým trampa, kterou vyhrál vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví doc. Jiří Urbanec. Z filmové tvorby byla představena ještě tvorba společnosti Media Group Bohemia a jejich seriál Ego.

Videozáznam můžete zhlédnout zde.

Ke stažení