Další břehy 2010 – Benátky – město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky

Upraveno: 13.05.2020

Benátky – město, kde lvi létají a holubi chodí pěšky (7. 4. – 30. 4. 2010)

Čtrnáctý ročník festivalu Další břehy zavedl diváky na místo, které v každém musí zanechat trvalou stopu. Město na laguně okouzlilo mnohé umělce, inspirovalo citlivé duše a je živým svědectvím své ohromné historie. Festival město kanálů, gondol, karnevalu, umění, skla, krajky, diplomacie, commedie dell’ arte, Marca Pola, Vivaldiho, Goldoniho, Casanovy a dalších oslavil a pokusil se přenést jeho okázalou krásu a jedinečnou atmosféru do Opavy.

Na programu, který opět nevynechal žádný umělecký žánr, se objevilo mnoho skvostů, vzácných hostů a zajímavých pořadů. I přesto je možné a dokonce nutné vyzdvihnout dvě mimořádné události. První byl Benátský karnevalový průvod Opavou, o který se postarali žáci ZUŠ Solná. Podařilo se jim tak vytvořit nekonečně rozmanitý průvod masek, že by se jím mohly pyšnit i Benátky samy. A ještě jedna akce se svou opovážlivou výjimečností tyčila nad ostatními – tou byly pravé benátské gondoly na Stříbrném jezeře. Po celý víkend křižovaly hladinu dvě gondoly, které pod vedením benátského veslařského spolku Guidecca svezly jeden tisíc Opavanů za cenu 80 Kč (oproti originální ceně 80 Euro v Benátkách). Gondolám nepřálo do poslední chvíle štěstí, deštivé počasí značně zkomplikovalo už jejich vykládání, kvůli výbuchu sopky na Islandu nelétaly nad Evropou letadla a pro letecké neštěstí u Smolenska byl vyhlášen státní smutek. Přesto se v sobotu ráno rozjasnilo nebe a za doprovodu Vivaldiho se gondoly odrazily od břehu nesporně díky ochraně sv. Marka, patrona Benátek.

Na zmíněný karnevalový průvod navazovala obdoba benátské slavnosti – Snoubení Benátek s Opavou, které kromě snoubení a zahájení festivalu tvořily vernisáže a koncert souborů Musica Opavia a Opavského studentského orchestru ZUŠ V. Kálika. Vedle průvodu a gondol se pod širým nebem konala ještě jedna zajímavost, a to Živé šachy na Horním náměstí.

Kromě benátských gondoliérů festival přivítal řadu dalších hostů, ať už přímo z Benátek, či z Itálie, nebo znalců Benátek žijících u nás. Prvním byl výtvarník Pavel Piekar, který vystavil i hovořil o svých benátských barevných linorytech i městě samotném. O stavu a snaze o záchranu benátské laguny hovořila Luana Castelli, film Terorista uvedl Alessandro Reberschegg, o italské recepci české kultury hovořil prof. Sergio Corduas, o svých benátských potulkách Miloš Doležal a Tomáš Mazal, o renesančních a barokních Benátkách Zdeněk Hojda, o Goldonim prof. Arturo Tosi a o Marcu Polovi Giorgio Cadorini a Andrea Trangoni.

Divadelní část programu byla přehlídkou různých děl Carla Goldoniho. Slezské divadlo předvedlo svého Sluhu dvou pánů a Poprask na laguně. Divadlo v Dlouhé přivezlo inscenaci Lhář i s couvající gondolou, která fascinovala přítomné benátské gondoliéry. A Činoherní klub Praha přivezl Impresária ze Smyrny.

Filmové projekce představily Kupce benátského v hlavní roli s Al Pacinem, válku ve filmu Terorista, gondoly ve filmu Benátky, měsíc a ty, hudbu v Benátském anonymu, lásku v Chlebu a tulipánech a kurtizány v Nebezpečné kráse. Filmové Benátky, tedy město nejstaršího filmového festivalu na světě, představil ve svém pořadu filmový znalec Miroslav Beinhauer. Benátky v hlavní nebo vedlejší roli pak prezentoval Jan Němeček během komponovaného večera plného zábavných ukázek z profesionálních i amatérských filmů.

Kromě již zmíněných linorytů Pavla Piekara proběhly výstavy variací na benátské sklo Dagmar Mičíkové, fotografií Marca Ceccaroniho a Aleše Formánka, prací žáků a studentů ZUŠ Solná (od těch nejmladších přes nadanou Marii Lukáčovou k dospělým studentkám „Holkám snílkám“) a prací žáků ZŠ T. G. Masaryka.

Hudební program se skládal z koncertu z děl benátských mistrů pod vedením Ondřeje Macka, projekce a besedy ke znovunalezené Vivaldiho opeře Argippo, Jan Kvapil a Jan Čižmár představili komorní hudbu barokních Benátek, Ensamble Damian provedl pasticcio z oper Vivaldiho, Händela a Lottiho a kouzlo italského madrigalu a vyjímečné dílo Adriana Banchieriho La barca di Venetia per Padua (Plavba bárkou z Benátek do Padovy) představili Pražští madrigalisté. Hudební rozmanitost pak doplnilo punk/jazzové První hoře. Originální událostí byl také Benátský večírek s kapelami BraAgas a benátským Yogurtem, který diváky (spolu s konzumací koktejlu Sgropin lahodně umíchaného ve stavební míchačce) vybízel k tanci dlouho do noci.

Videozáznam můžete zhlédnout zde.

Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.