Další břehy 2012 – Indiáni ve městě, Indiáni ve mně jste

Upraveno: 13.05.2020

Indiáni ve městě, Indiáni ve mně jste (4. 4. – 2. 5. 2012)

Další festivalový ročník se vydal mezi indiány. Hledal u nich inspiraci k plnohodnotnému životu v soužití s přírodou,v harmonii se sebou samým a svým okolím, učil se z jejich etiky a spirituality, z jejich úcty k předkům. Věnoval se i romantické představě o indiánech a jejich hrdinských skutcích, statečnosti a odvaze. Festival zároveň reflektoval i současné postavení indiánských kmenů, jejich boj o vlastní identitu v novém světě.

Začátek festivalového programu tvořily tři zajímavé výstavy. První byla výstava Edwarda E. Bryanta z národa Tsimshian, který se věnuje dřevořezbě, práci s kostmi, slonovinou, mědí nebo stříbrem. Edward E. Bryant pak ještě hovořil o výtvarném umění indiánů a střetu civilizací a indiánské kultuře, při setkání se studenty Slezské univerzity se věnoval indiánským jazykům, kmenům a tradicím. Druhou výstavou byly fotografie indiánů Leea Marmona Mokasíny bílého muže. Slavnostní zahájení festivalu provázela vernisáž pozoruhodné sbírky oceňované i znalci Legendární indiánské kmeny, tradiční indiánský obřad provedený Edem E. Bryantem a koncert kapely Stateční orli z Turnova. Výstav na programu festivalu bylo ale více. Cestu bizona zpodobnili žáci ZUŠ Solná, Z poselství indiánů vybírali svá díla žáci ZUŠ Vladislav a Vančury Háj ve Slezsku a dámský výtvarný klub SVČ Opava, Otokar Homola vystavil fotografie a texty Lakotové dnes, svou tradiční výstavu měli i žáci ZŠ T. G. Masaryka a proběhla i výstava soutěžních děl školních družin na téma indiáni.

Hudební menu se skládalo z koncertů kapel Traband, Poslední výstřel nebo Botafogo Jana Jiráně s hostem Jiřím Lábusem.

Na filmovém plátně se vystřídali různé pohledy na indiány a jejich život ve snímcích Malý velký muž, Kouřové signály, Aguirre, hněv Boží. Nechyběly zajímavé dokumenty a filmové ukázky zobrazující slavnou minulost indiánské kultury v kinolektorátu Petra Rotrekla.

Významnou součástí každého ročníku festivalu jsou přednášky a besedy se zajímavými osobnostmi. Ani tentokrát jich nebylo málo. Kromě Edwarda E. Bryanta přivítaly Další břehy známého popularizátora vědy Ivana Štolla, který hovořil o indiánech z kmene Krí, s nimiž navázal kontakt při své stáži na univerzitě v Saskatoonu. Jan F. Uhllrich hovořil o boji současných Lakotů za záchranu svého původního jazyka. Poznání našich kořenů a hledání smyslu života se věnovalo setkání se šamanem z indiánského kmene Černokožců Pablem Russellem. O brazilských indiánech promluvila diplomatka a spisovatelka Jana Chaloupková. Své nové knihy o indiánech prezentoval spisovatel a cestoval Miloslav Stingl. Spisovatel a cestovatel Miroslav Černý byl hostem literárního pořadu nakladatelství Perplex. Mayům, new age a předpovědi konce světa v roce 2012 se věnovali Tomáš Gráf a Zuzana M. Kostićová. Nejen o indiánském odkazu ve skautingu se hovořilo na přednášce ke stoletému výročí skautingu u nás. Dvě akce v Městské knihovně Petra Bezruče pak byly zasvěceny Karlu Mayovi a jeho Vinnetouovi.

Konaly se dokonce dva potlachy, jeden připravil Jan Horák, který namíchal magický lektvar hudby, textů, fotografií a filmových ukázek od Vinnetoua k Native Americans. A známá tvůrčí dvojice Koudela & Siostrzonek zrežírovala Potlach spřátelených osad Kaufland, Tesco, Globus, Lidl u příležitosti Grilmánie s rádiem Nečas. Konalo se také tajné zasedání rady Opačů, v rámci kterého bylo možno zhlédnout čtyři základní filmy o náčelníkovi kmene Apačů Vinnetuovi. Jaroslav Dušek a divadlo Vizita představili moudrost starých Toltéků v Páté dohodě.

Videozáznam můžete zhlédnout zde.

Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.