Nezapomeňte zaplatit za nájem pozemků

Upraveno: 01.04.2022
Ilustrační obrázek

Od letošního roku již město nezasílá poštovní poukázky k úhradě poplatku za nájem městských pozemků. Nájemci si tedy musí sami hlídat, aby splatnost nepropásli. To je u nájemného u pozemků pod garážemi stanoveno vždy k 31. 3. každého roku, u ostatních pozemků pak dle smlouvy.

Jedná se o pozemky pod garážemi, pozemky pod domy, pozemky dvorů a ostatních ploch u domů, pozemky zahrad, pozemky zahrádkářských osad a dalších pronajatých pozemků od statutárního města Opavy.

Nájemné lze hradit bezhotovostním převodem na bankovní účet  a variabilní symbol uvedený ve smlouvě nebo v hotovosti do pokladny pronajímatele; v obou případech je nutno platbu označit příslušným  variabilním symbolem pro úhradu nájemného. Další možností, jak poplatek uhradit i bez znalosti variabilního symbolu, je platba přes portál občana.

Informace lze získat na telefonu 603 994 498.

Odbor majetku města