Prodej pozemků k výstavbě bytového domu za Slezankou

Upraveno: 09.11.2022

Město Opava vyhlásilo záměr prodeje pozemků ve vnitrobloku za Slezankou, na kterých je v souladu s územním plánem možné postavit bytový dům. Konkrétně se jedná o části parcel s čísly 260/2, 239/1, 243/1, 243/4, 256/1, 260/3 a 256/2 v katastrálním území Opava–Město (v geometrickém plánu jsou souhrnně označeny jako parcely č. 260/2 a 260/12). Celková výměra nabízených pozemků je 1 386 m2.

Podle znaleckého posudku, který si město nechalo vypracovat a který je na požádání k nahlédnutí, byla stanovena minimální cena za 1 m2 na 7 607 Kč. Kritériem pro výběr prodeje bude nejvyšší nabídka kupní ceny a způsob využití pozemků. 

Přesné podmínky pro podání nabídky jsou včetně geometrického plánu zveřejněny na úřední desce magistrátu, jejíž elektronickou verzi najdete na webu města. Nabídky je možné podat do 30. listopadu, uzávěrka pro jejich přijetí je ve 13 hodin. Ty, které budou doručeny později, nebudou hodnoceny.

Obálku s nabídkou je třeba opatřit textem „Neotvírat – nabídka na koupi pozemků parc. č. 260/2 a 260/12, k. ú. Opava–Město“ a zaslat či přinést na podatelnu Magistrátu města Opavy sídlící na adrese Horní náměstí 69. Bližší informace lze v případě zájmu získat prostřednictvím e-mailu tatana.tomsikova@opava-city.cz či na telefonu 553 756 818.

Lada Dobrovolná
Tiskové oddělení