Radnice nabízí pět volných bytů v městských domech

Upraveno: 12.10.2022
Ilustrační obrázek

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Jedná se o byt velikosti 3+1 na adrese Masarykova třída 25, byty velikosti 2+1 na adresách Horní náměstí 30, Horní náměstí 35 a byty velikosti 1+1 na adresách Masarykova třída 14 a Hrnčířská 4 v Opavě.

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 21. 9. 2022 v 9 hodin a 3. 10. 2022 v 15 hodin a začínají vždy na adrese Horní náměstí 35 v Opavě. Byty si můžete virtuálně prohlédnout na fotkách, které jsou připojeny k vyvěšenému oznámení ke konkrétnímu bytu. Současně si můžete otevřít i evidenční list k bytu, kde jsou uvedeny rozměry a vybavení bytu včetně teoretické výše záloh za služby. Na oznámení jsou informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek.

Obsah stránky v bodech (kliknutím na odkaz se přesunete níže na stránce): 

 

Základní informace

Upozorňujeme občany, že v termínu od 5. 9. 2022 do 5. 10. 2022 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“ (lze získat fyzicky na podatelně MMO nebo na na www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/zivotni-situace/bydleni/byty-penziony-ubytovny.html).

Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt.

Kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti se bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Nezapomeňte, že poslední termín odevzdání obálek s nabídkami je 5. 10. 2022 do 17 hodin.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 10. 10. 2022 ve 14 hodin.

Na závěr uvádíme doporučení - neuvádět v nabídkách na jednotlivé byty celá čísla jako např. 70,00 Kč, ale lépe i včetně haléřů např. 70,35 Kč a to proto, ať se nesetkají stejné nabídky od různých žadatelů o byt.

Prosím nadepisujte obálky nápisem „Výběrové řízení na byty“, aby došlo ke správnému zařazení Vaší žádosti.    

V případě špatné epidemiologické situace v České republice v tomto termínu budou fyzické prohlídky a otevírání obálek pro veřejnost zrušeny.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

Městský byt na ulici Masarykova třída 25

Virtuální prohlídka bytu

 

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 30

Virtuální prohlídka bytu

 

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 35

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Masarykova třída 14

Virtuální prohlídka bytu

 

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 4

Virtuální prohlídka bytu