Přivlastňování si opuštěných věcí městem

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Informace o přivlastňování hrobových zařízení.

Rada statutárního města Opava rozhodla dne 13. 11. 2019 o tom, že statutární město Opava si přivlastňuje věci tvořící hrobová zařízení, u nichž nebyla uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa a která jsou uvedena v přiložených protokolech o přivlastnění si opuštěných věcí statutárním městem Opava.