Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě

Upraveno: 07.04.2020

Byty ve vlastnictví města jsou rozděleny do dvou kategorií – sociální a běžné nájemní byty. Druhy sociálních bytů jsou dle vytvořené Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011–2014 (dále jen koncepce) rozděleny pro pět cílových skupin:

  • senioři,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby sociálně znevýhodněné,
  • osoby s psychickým onemocněním,
  • mladé rodiny.

Systém sociální bydlení je v Opavě vůbec poprvé definován výše zmíněnou koncepcí, která byla vypracována v roce 2012 a je zveřejněna na webu města.

Žadatelé o sociální bydlení musí splnit předem daná kritéria. Pro startovací byty např. mimo jiné nesmí věk samotného žadatele překročit 30 let, ale součet věku manželů či partnerů může být maximálně 60 let. U startovacích bytů je také podmínkou spořit na stavební spoření minimální měsíční částku ve výši 700 Kč v případě jednotlivce a 1400 Kč v případě společné žádosti dvou osob tak, aby si pak mohly mladé rodiny pořídit své vlastní bydlení. Nájemní smlouvy na startovací byty jsou maximálně na dobu 5 let.

Zájemci o byty a ubytovací zařízení pro výše uvedené cílové skupiny si mohou podat žádosti prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy na odbor majetku města. Žádosti pro jednotlivé druhy bytů jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Opavy nebo si je můžete vyzvednout osobně na podatelně Magistrátu města Opavy, odboru majetku města a odboru sociálních věcí. Po obdržení žádosti bude zájemce o sociální bydlení ohodnocen body dle předem stanovených kritérií. Na základě bodového hodnocení se žadatel umístí do seznamu uchazečů o byt nebo ubytovací zařízení pro konkrétní cílovou skupinu. V případě, že se Statutárnímu městu Opava uvolní byt nebo ubytovací jednotka, bude rada města přidělovat volný byt nebo ubytovací jednotku žadateli s nejvyšším bodovým ohodnocením pro danou cílovou skupinu.

S případnými dotazy k novému systému obsazování bytů v majetku SMO se můžete obrátit na odbor majetku města Magistrátu města Opavy.