Systém přidělování městských bytů

Upraveno: 07.04.2020

Byty, které nejsou specifikovány jako sociální, tj. běžné nájemní byty, jsou přidělovány na základě nejvyšší nabídky měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu (oproti dřívějšímu systému, kdy se soutěžilo o nejvyšší první měsíční úhradu na nájemném). Otevírání obálek s žádostmi a nabídkami nájemného na jednotlivé byty probíhají veřejně bez jakéhokoliv omezení přístupu fyzickým osobám.

Žádosti na běžné nájemní byty se budou přijímat pouze v okamžiku vyhlášení výběrového řízení na uvolněné byty ze strany Statutárního města Opavy. Výběrové řízení bude zahájeno vyvěšením oznámení o zahájení výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Opavy a na webových stránkách. Mimo stanovený termín výběrového řízení nebudou žádosti na běžné nájemní byty přijímány.

S případnými dotazy k novému systému obsazování bytů v majetku SMO se můžete obrátit na odbor majetku města Magistrátu města Opavy.