Mostní objekty

Upraveno: 17.12.2019

Na mapovém portálu města v sekci mapových aplikací naleznete novou mapovou aplikaci s názvem Mostní objekty.

Mapová aplikace zobrazuje mostní objekty v majetku statutárního města Opavy.

Správu těchto mostních objektů prování pracovníci odboru majetku města Magistrátu města Opavy a pracovníci Střediska komunikací Technických služeb Opava.