Další ročník opavské Senior akademie byl úspěšně zahájen

Upraveno: 17.02.2020
Ilustrační obrázek
Letošní ročník Senior akademie přináší řadu novinek oproti předchozím rokům. Setkání budou probíhat nově v prostorách Obecního domu a také je pro účastníky naplánována exkurze do Hasičské stanice v Opavě.

Statutární město Opava ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací včera zahájily 4. ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Celkem 50 účastníků přivítaly vřelými slovy náměstkyně primátora Bc. Hana Brňáková a ředitelka Opavské kulturní organizace Marcela Mrózková Heříková. Stejně jako v uplynulých ročnících se budou účastníci scházet pravidelně každý čtvrtek, pro letošní ročník nově v Obecním domě v Opavě, kde budou besedovat s odborníky na různá témata, jejichž cílem je zvýšení osobního bezpečí i bezpečí jejich domácnosti.

Celá akce by ovšem nemohla proběhnout bez organizací a odborníků, kteří budou jednotlivé přednášky lektorovat, za což jim patří velký dík.  

Novinkou mezi přednáškami je exkurze do Hasičské stanice v Opavě, kde si pod dohledem profesionálních hasičů účastníci prohlédnou hasičskou techniku a vybavení, bude jim vše vysvětleno a názorně ukázáno.

Další novinkou také je, že po skončení každé přednášky bude účastníkům promítnut krátký dokumentární film, jehož výběr proběhne na základě hlasování účastníků na předchozí přednášce.

Celá senior akademie bude slavnostně ukončena 14. května, kdy všichni účastníci obdrží osvědčení a drobný tematicky zaměřený dárek.