Aktuální povodňová situace v Opavě

Upraveno: 20.10.2020
Ilustrační obrázek

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

18. 10. 2020 (16:30)

Kolofík na normálu, Držkovice na jedničce. Do neděle jsme vstoupili z pohledu povodňové aktivity s dobrými zprávami.

Ráno v 8 hodin klesla hladina řeky Opavy na sledovaném stanovišti Držkovice na úroveň 280 cm, a tak povodňový orgán mohl přistoupit ke zrušení stavu pohotovosti', a nastal zde 1. stupeň povodňové aktivity 'stav bdělosti'. 

Z kontrolního stanoviště Kolofíkovo nábřeží jsou zprávy ještě optimističtější - zde už od nočních hodin platí stav normálu.

Místní komunikace mezi Vávrovicemi a Držkovicemi je zprovozněna s místním zúžením do jednoho jízdního pruhu, a to z důvodu narušení krajnice. 
Silnice mezi Držkovicemi a hlavním tahem na Krnov je už také průjezdná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 10. 2020 (17:00)

I přes deštivé počasí, které se drží nad Opavskem už od včerejšího večera, sledované hladiny řeky Opavy klesají. Nejmarkantnější je to na kontrolním stanovišti Kolofíkovo nábřeží, kde se hladina blíží ke stavu normálu, tedy 250 cm. Povodňový orgán tak v nejbližší době může odvolat 1. stupeň povodňové aktivity 'stav bdělosti'.

Na kontrolním stanovišti Držkovice zatím nadále platí 2. stupeň povodňové aktivity 'stav pohotovosti', když do 1. stupně scházejí pouhé čtyři centimetry (údaj k 17 hodině).

Dobrou zprávou je, že byla zprůjezdněna silnice mezi Vávrovicemi a Držkovicemi a začaly zde opět jezdit spoje MDPO. Silnice Držkovice – Krnov je ale dosud neprůjezdná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 10. 2020

Na kontrolním stanovišti Kolofíkovo nábřeží odvolal dnes v 8:40 hodin povodňový orgán ORP Opava 2. stupeň povodňové aktivity 'stav pohotovosti' na vodním toku Opava - Opava město a převedl ho do 1. stupně povodňové aktivity 'stav bdělosti'. Do tzv. normálu musí voda klesnout o 21 cm (údaj v 18 hodin).

Dnes v 17:40 hodin odvolal povodňový orgán ORP Opava 3. stupeň povodňové aktivity 'stav ohrožení' na vodním toku Opava, Opava Vávrovice, m. č. Držkovice (LG Držkovice). Nadále zde platí 2. stupeň povodňové aktivity 'stav pohotovosti'. 

Situace je i nadále monitorována, hladina řeky Opavy postupně klesá, ale s ohledem k nasycení Odry je pokles pomalý.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 10. 2020

Situace v noci z 14. na 15. října nebyla jednoduchá, krizový štáb samozřejmě pracoval i v nočních hodinách. "Naše hlídky společně s hlídkami městské policie a hasičů celou noc aktivitu na tocích monitorovaly. Situace v Opavě se stabilizovala, hladina vody mírně klesla a nenastaly žádné mimořádné události. Děkuji všem za náročnou noční směnu. I nadále však povodňový štáb zůstává v pohotovosti, protože voda řeky Opavy se stále drží v úrovni zvýšených povodňových stupňů,vyslovil své díky opavský primátor a velitel Krizového štábu města Opavy Tomáš Navrátil. 

Na kontrolním stanovišti Kolofíkovo nábřeží odvolal dnes v 8:40 hodin povodňový orgán ORP Opava 3. stupeň povodňové aktivity 'stav ohrožení' na vodním toku Opava - Opava město a převedl ho do 2. stupně povodňové aktivity 'stav pohotovosti'. Situace je i nadále monitorována.

V městské části Malé Hoštice došlo po 19. hodině večerní k mimořádné situaci, kdy se čerpací stanice splaškové kanalizace dostala mimo provoz, když jí přitékající vody začaly přeplňovat. Obyvatelé obce byli proto požádáni standardními kontaktními cestami o maximálně možné snížení spotřeby a vypouštění vody do kanalizace. Hrozilo, že se splašky zpětným proudem dostanou do domů. Na místě zasahovali hasiči, kteří se pokusili provádět čištění a znovu zprovoznění řádu se snahou co nejvíce zamezit případným škodám na majetku. Vzhledem k situaci bude záchranná akce pokračovat i v pátek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 10. 2020

Povodňová komise města Opavy vyhlásila 14. října od tří hodin ráno na území obce Opava - část Držkovice z důvodu překročení limitu pro 3. stupeň povodňové aktivity na řece Opava stav ohrožení.  Během noci hladina mírně poklesla, ale stále se drží v úrovni 3. povodňového stupně. Na místě je i nadále stálá hlídka Městské policie v Opavě, která společně se členy Povodňové komise města Opavy situaci sleduje.

Povodňová komise města Opavy je ve stálém spojení s Povodím Odry a nepředpokládá, že by bylo třeba přistupovat k evakuaci či podobným opatřením. Rovněž byly aktivovány stálé hlídky, které stav vody na toku monitorují – jedna působí v Opavě-Kateřinkách, další je určena pro oblasti Držkovice, Vávrovice, Zlatníky a Jaktař.

V souvislosti s povodňovým ohrožením byla zprovozněna telefonní linka 553 756 621.

V případě potřeby pytlů s pískem na stavbu provizorních hrází je třeba kontaktovat příslušného starostu městské části či obce. Momentálně je k dispozice 3 400 pytlů (uskladněny v magistrátním areálu Krnovská), dalšími pak disponují hasiči.

Povodňovou situaci a stavy hladiny řek v celém kraji je možné sledovat na stránkách Povodí Odry. Informace zde zveřejněné jsou zveřejňovány podle informací, které přicházejí z jednotlivých kontrolních stanovišť a mohou tedy být aktualizovány s mírným zpožděním. 

Upozorňujeme řidiče, že z důvodu zaplavení některých silnic na Opavsku jsou uzavřeny průjezdy dotčených komunikací. Situace se neustále mění, základní informace jsou zveřejněny na webu dopravní.info, při jízdě je však třeba sledovat aktuální dopravní značení pro objížďky.

Technické služby Opava upozorňují, že nesjízdné jsou také cyklostezky, a to komunikace podél řeky v Opavě-Kateřinkách a komunikace z centra od mostu na ul. Těšínská směrem k OC Globus a dále do Malých Hoštic. 

Tiskové oddělení