Basketbalový klub má nové představenstvo

Upraveno: 24.08.2020
Ilustrační obrázek

Rada města Opavy jmenovala na svém zasedání ve středu 22. července nové představenstvo Basketbalového klubu Opava (BK Opava), jehož vlastníkem je statutární město Opava. Zároveň byla doplněna dozorčí rada.
„Chtěl bych poděkovat končícímu představenstvu, se kterým se nám v průběhu posledních 2 let podařilo narovnat finanční stav klubu,“ ocenil fungování náměstek primátora Michal Jedlička, který má ve své gesci BK Opava. Nové představenstvo nyní tvoří: Jan Černý, Petr Czudek a Radim Vysocký, z nichž poslední jmenovaný byl zvolen předsedou představenstva. „Nové představenstvo má za úkol vnést svěží vítr do našeho již tak kvalitního klubu. Věřím, že cíl přilákat nové sponzory a s nimi také další  finanční prostředky či rozšíření stávajícího výborného celku je dosažitelný,“ dodal Michal Jedlička a popřál všem hodně zdaru v následující sezoně!
Změny doznala také dozorčí rada BK Opava. K 22. červenci přibyl Martin Hořínek, který doplnil stávající členy – Michala Krejčího a Michala Štěpánka, a byl vybrán jako předseda dozorčí rady.