Cenu Petra Bezruče získala Zdenka Tomášková

Upraveno: 10.09.2020
Ilustrační obrázek

Letošní laureátkou Ceny Petra Bezruče se stala Zdenka Tomášková. Nejvyšší ocenění v oblasti kultury, udělované městem Opavou, si ve čvrtek převzala z rukou primátora Tomáše Navrátila v rámci slavnostního zahájení 63. ročníku festivalu Bezručova Opava. Statutární město Opava ocenilo celoživotní zásluhy Zdenky Tomáškové o propagaci života a díla světového básníka a opavského rodáka Vladimíra Vaška – Petra Bezruče.

Je pro mě velkou ctí, že tuto cenu dostává zrovna paní Tomášková. Velká osobnost, dlouholetá spolupracovnice Petra Bezruče a hlavně velká propagátorka jeho díla. Je to úžasná dáma, která si tuto nejvýznamnější opavskou kulturní cenu bezpochyby zaslouží,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

Je těžké rozhodnout, který z kroků Zdenky Tomáškové je pro odkaz Petra Bezruče důležitější. Jsou to deníky, ve kterých zaznamenala své pohledy na básníka, jeho život a názory? Je to řada besed a rozhlasových pořadů, kterými oslovovala veřejnost a šířila tak povědomí o jedné z nejvýznamnějších osobností Opavy? Může to být její vstřícnost ke všem, kteří se o Bezručovo dílo zajímali? Nebo kniha Ortel samoty, ve které zachytila poslední roky tohoto barda, jeho životní postoje i úniky před nedobrým světem? Či snad to, že svým štědrým darem obohatila opavský Památník Petra Bezruče a vlastně tak i celou národní literární paměť o cenné artefakty spojené právě s autorem Slezských písní?

Ať tak nebo tak, Zdenka Tomášková zasvětila básníkovi celý svůj život. Od svých dvanácti let, kdy jej poznala, mu stála po boku – nejprve jako doprovod při jeho vycházkách po Beskydech. Naslouchala jeho moudrým slovům, pojednáním o přírodě i o životě. Postupně prolamovala nedůvěru “starého pána“, vznikalo přátelství a malé Zdence se začínala otvírat nejen duše básníka, ale také svět poezie, umění, kumštýřů… Později se pak stala tím, co dnes nazýváme osobní asistentkou. V oslovení "dobrovolná sekretárka", kterým ji básník označoval, se skrývá vše, co pro něho dělala – péče o dílo, poštu i klid Petra Bezruče byl jen základ. Po smrti “stařečka“, jak básníka důvěrně nazývala zase ona, se s láskou starala o jeho odkaz. A dělá to dodnes, v době, kdy již nakročila do devátého desetiletí svého věku. „Je jedinečným a jediným dlouhodobým citlivým a poučeným svědkem básníkovy životní pouti, jeho zálib, drobných radostí, avšak také strastí, které Bezruče nemíjely. O mnohé z těchto zkušeností se doktorka Tomášková nezištně podělila se svými odbornými kolegy, přáteli, básníkovými čtenáři i sběrateli a vydavateli jeho díla,“ napsala o Zdeňce Tomáškové opavská literární historička a pedagožka Zdenka Pfefferová. Jsou to slova nanejvýš pravdivá a výstižná.

A právě tyto skutečnosti jsou důvodem, proč patří Cena Petra Bezruče za rok 2020 zcela zaslouženě právě Zdence Tomáškové.

Zdenka Tomášková (*1929 Zámeček u Kroměříže, rozená Kadlecová). Vystudovala obor psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v oblasti poradenství a psychologie ve zdravotnictví a školství. Ve svých 12 letech, v době II. světové války, se s rodiči přestěhovala do Kostelce na Hané, kde poznala Petra Bezruče. Po jeho boku strávila 10 let, kdy pečovala o jeho soukromí i dílo. Stala se ochranitelkou jeho odkazu a zúčastnila se desítek besed, rozhlasových pořadů a dokumentárních filmů, či přispívala do médií texty, věnované Petru Bezručovi. Je autorkou vzpomínkové knihy Ortel samoty (2003). Památníku Petra Bezruče v Opavě věnovala soubor dokumentů o spisovateli a jeho aktivitách v posledních letech života. Při příležitosti životního jubilea jí byla v loňském roce udělena Cena města Opavy. Dnes žije v roubence na Javořině mezi Bílou a Starými Hamry.

Cena Petra Bezruče
Je udělována s dvouletou pravidelností od roku 1959 statutárním městem Opava jako nejvyšší ocenění v oblasti kultury za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města nebo za mimořádný tvůrčí čin, který přispěl k dalšímu rozvoji kulturního života slezské metropole a regionu. Cenu je možno udělit jak jednotlivcům, tak kolektivům, nelze ji však udělit in memoriam.

Tiskové oddělení