Chcete získat popelnici na bioodpad? Stačí vyplnit přihlášku

Upraveno: 21.04.2022
V létě 2018 začne fungovat oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo od domů a to v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). O popelnici na bioodpad je třeba zažádat vyplněním přihlášky.

Připravovaný zákon o odpadech plánuje postupné zdražování za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a od roku 2024 platí dokonce již dle současné legislativy zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. To by mohlo pro Opavu znamenat zvýšení nákladů na odpadové hospodářství o 17 milionů korun ročně a tedy 300 korun na poplatníka.

Město Opava ve spolupráci s technickými službami proto přichází s projekty, které pomohou snížit produkci směsného komunálního odpadu a proměnit jej ve využitelné složky, jako např. papír, plast, či bioodpad, které se nemusí skládkovat a plánované zdražení se jich tedy netýká.

Prvním opatřením bude již na jaře oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo dům od domu. Tento sběr bude zaveden v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). Obyvatelé těchto lokalit mohou vyplněním přihlášky (níže) získat bezplatně popelnici na bioodpad, kterou jim přivezou pracovníci technických služeb až domů v létě 2018.

Bioodpadu je ve směsném komunálním odpadu dle ročního období a zástavby 40 až 60 %. Zatímco dnes je spolu se směsným odpadem z valné většiny skládkován, může být velmi snadno materiálově využit poté, co se odděleně sebere a odveze na kompostárnu, kde se z něj vyrobí kvalitní organické hnojivo – kompost, které nejen že zlepšuje půdní úrodnost, ale pomáhá také půdě zvýšit její vodní sorpční kapacitu, která je, zejména nyní, v době, kdy výrobu našich potravin ohrožují výkyvy počasí a nás povodně, klíčová.

„Tříděním bioodpadu tedy nejenže pomůžete životnímu prostředí, ale také zmenšíte tlak na rozpočet města a tím i na razantní zvyšování poplatku za komunální odpad v blízké budoucnosti,“ poznamenal náměstek Dalibor Halátek.

Přihlášku, pokud jste tak již neučinili, prosím vyplňte zde. Formulář byl uveřejněn také v říjnové Hlásce, případně jste ho mohli obdržet společně s volebními lístky. Pokud se rozhodnete pro papírovou formu, lze ho odevzdat na podatelnách magistrátu v budově Hlásky nebo na Krnovské ulici v budově C. Občané městských částí si mohou zvolit buď některý z výše uvedených způsobů, nebo mohou návratku odevzdat na úřadu městské části.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.