Czech POINT funguje na Krnovské i na Hlásce

Upraveno: 03.02.2020
V průběhu roku 2017 došlo ke zprovoznění druhého pracoviště Czech POINT na opavském magistrátě - kromě kontaktního místa v kanceláři č. 204 budovy B na Krnovské 71 jsou služby nyní poskytovány i na podatelně na Hlásce.

V průběhu roku 2017 došlo k zprovoznění druhého pracoviště Czech POINT v prostorách podatelny v budově radnice na Horním náměstí 69. Kromě již dlouhodobě fungujícího kontaktního místa v kanceláři č. 204 budovy B v areálu magistrátu na Krnovské 71 tak mohou občané nyní vyřešit své záležitosti i na Hlásce. Nové pracoviště Czech POINT plně poskytuje výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, zavedena je zde i služba ověřování listin a podpisů

Poskytované služby:

VÝPISY

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z katastru nemovitostí

DATOVÉ SCHRÁNKY

KONVERZE DOKUMENTŮ

ZÁKLADNÍ REGISTRY

OVĚŘOVÁNÍ

Dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Podrobnější informace naleznete zde