Diskuse potvrdila, že se Opava vydává správným směrem

Upraveno: 02.03.2023
Ilustrační obrázek

V pondělí 13. února se v Sále purkmistrů opavského Obecního domu uskutečnilo veřejné projednání PUMM, neboli Plánu udržitelné mobility města. To ukončilo předchozí dvě části, kdy se na jaře uskutečnil monitoring skutečného zatížení opavských ulic, parkovišť, chodníků, cyklostezek a všech dalších dopravních staveb, zjišťovaly se požadavky na budoucí řešení jednotlivých druhů dopravy a mobility. Občané byli zapojeni do průzkumu dopravního chování. Od listopadu pracuje tým na strategii a návrhu. Součástí prací byla elektronická i papírová dotazníková kampaň mezi občany města, jejíž výsledky byly diskutovány na jednání.
 
„Při přípravě plánu mobility jsme vycházeli z předchozí spolupráce s městem, která zde byla do roku 2013. Po podrobném průzkumu aktuálního stavu dopravy, ale i pěší či cyklistické mobility, jsme vytvořili širší pracovní tým, ve kterém vedle zástupců vedení města, odborníků z magistrátních odborů, zabývajících se mobilitou a hlavního architekta, byla zastoupena také policie, dopravní podnik, ODIS, cyklokoordinátor a další specialisté, kteří k opavské dopravě mají profesní vztah. Zjistil jsem, že město realizovalo mnoho z plánu mobility schváleného v roce 2015 a v tomto úsilí je potřeba dále pokračovat,“ vysvětlil vedoucí projektu PUMM Petr Macejka ze společnosti UDIMO, se kterou město dlouhodobě spolupracuje.

Tento tým objektivně posuzoval možnosti opavské mobility s ohledem na potřeby obyvatel, předpokládaný vývoj (například) počtu aut v ulicích, plány krajských a národních dopravců, urbanistického rozvoje města, podnikatelských potřeb a dalších hledisek. Výsledkem je plán rozvoje, jehož strategická důležitost leží mezi strategickým plánem města a územním plánem Opavy.  Je také podmínkou pro možnost čerpání dotace na nová vozidla MHD. Součástí návrhů je i seznam koordinace přípravy dopravních staveb k realizaci pro období několika dalších let.
 
Do Obecního domu přišlo o dopravě diskutovat jen několik málo Opavanů. Po prezentaci konceptu strategie a návrhů probíhala živá diskuse. Ukázalo se, že obyvatelé mají na mobilitu prakticky stejný pohled jako vedení města.  Vedle již dříve avizovaných témat se nejvíce hovořilo o ne vždy vhodném řešení chodníků či přechodů pro chodce z pohledu vozíčkářů, o bezbariérovosti jako takové, o budoucím autobusovém nádraží, o propojení Olomoucké a Kylešovic cyklostezkou, o průjezdnosti některých ulic blokovaných parkujícími auty, o problému chodců na parkovištích u obchodních center nebo třeba o obchvatu Komárova. Občanům na jejich dotazy odpovídal především radní Petr Popadinec, do jehož kompetence dopravní záležitosti spadají. Ten se nejdéle zastavil u autobusového nádraží, které si již vyžádalo veliké úsilí všech při hledání ideálního modelu tohoto dopravního uzlu.

„Dosud jsme pracovali se třemi vážnými variantami. Přípravy podkladů a hlavně potřebná jednání s majiteli pozemků nám už zabraly spoustu času, ale také postupně vedly k přehodnocování jednotlivých možností, a tak dnes je ve hře už čtvrtá varianta. Naším cílem je zasadit autobusové nádraží poblíž vlakové stanice Opava-východ a parkovacího domu, aby cestující při přestupu na jiný druh dopravy nemuseli zdlouhavě přecházet. Zkrátka, aby od autobusu či vlaku došli na nástupiště MHD, nebo od auta na vlak či autobus, během chvilky. Věřím, že se povede vše nastavit tak, aby byli lidé spokojeni a že se autobusový terminál brzy stane opavskou samozřejmostí,“ svěřil se mimo jiné radní Petr Popadinec.
 
Zajímavá byla také diskuse o opavské veřejné dopravě s jednou z nejširších sítí linek v zemi nebo také informace o řešení situace v jiných podobných městech, která by i v Opavě bylo možné využít. Zkrátka o dopravě se mluvilo téměř tři hodiny, když už byla oficiální část setkání ukončena, stále bylo co probírat.
 
Více o plánu mobility je k dispozici na webu projektu mobilita.opava-city.cz.
 

Martin Kůs
tiskové oddělení