Dodatečný zápis do MŠ Edvarda Beneše

Upraveno: 14.06.2023
Ilustrační obrázek

Na základě dohody města Opavy a ředitelky Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše, dojde od 1. září 2023 k rozšíření kapacity mateřské školy o jedno oddělení, tj. o 25 dětí. Z tohoto důvodu pak MŠ vypsala dodatečné zápisy pro školní rok 2023/24, které se uskuteční v MŠ Edvarda Beneše ve dnech 12. června 2023 v době od 8 ho 16 hodin a 13. června 2023 v době od 8 do 14 hodin.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Rodiče si musí žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyzvednout tak, aby v den zápisu byla potvrzena dětským lékařem o povinném očkování. Výjimku z povinného očkování mají pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2023/24 povinné. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy.