Dofinancujeme handicapovaným dětem hřiště společně?

Upraveno: 01.08.2022
Ilustrační obrázek

Už více než rok mají zdravotně postižené děti z Opavy možnost využívat speciální herní prvky zakomponované do dětského hřiště na náměstí Slezského odboje. Kolotoč nebo houpačka totiž umožňuje najetí např. vozíčkáři, který se tak může bavit stejně, jako jiní, zdraví vrstevníci. Vše vzniklo z iniciativy organizace Opavskem bez bariér, z.s., jejíž snahou je odstraňovat bariéry mezi obyvateli města. Ať už ty viditelné, nebo ty, které máme v sobě. Prvním hřištěm ale nic nekončí. Teď se hraje o druhý herní komplex pro zdravotně postižené děti, který by měl vzniknout nedaleko školy v opavské Dostojevského ulici. 

Integrační dětské hřiště, kde by si mohli společně hrát děti zdravé a děti s handicapem, ať už tělesným, mentálním či zrakovým, ale také děti s poruchou autistického spektra, se už zdá být dohledným snem. Uzavřený zatím byl transparentní účet, kde se sešlo 22 833 Kč, projekt byl přihlášený do Nápadů pro Opavu, kde se umístil jako druhý, a tedy dostal finance a podporu od města Opavy. To vše ale k realizaci nestačí, Opavskem bez bariér ještě musí sehnat zbývající peníze. O pomoc se tak obrací na veřejnost a její štědrost.
„Od 1. srpna 2022 otevíráme novou veřejnou sbírku a prosíme obyvatele Opavy, kterým není osud zdravotně postižených dětí lhostejný, o pomoc a příspěvky. Na několika místech jim budou k dispozici označené sbírkové pokladničky. Polovinu potřebných peněz už máme, teď chceme získat druhou,“ konstatuje předseda Opavskem bez bariér, z.s., Pavel Carbol a dodává, že jejich druhý projekt integračního dětského hřiště chtějí dokončit tak, jak si to před časem usmysleli.

„O výstavbu tohoto hřiště se snažíme již od ledna 2021, ale zatím bez úspěchu. Už se zdálo, že se bude stavět, ale energetická společnost, která nám peníze opakovaně slíbila ze své nadace, najednou otočila a nechala opavský projekt bez podpory. A tak jsme začali hledat jiné cesty, jak dětem hřiště postavit,“ připomíná dosavadní historii Pavel Carbol a dodává, že o to víc jej překvapilo, když Národní rada osob se zdravotním postižením na slavnostním udílení cen MOSTY 2021 v Hradci Králové letos v květnu jejich první hřiště na náměstí Slezského odboje ocenila pamětním diplomem. I když je tato cena bez finanční prémie, Opavsku bez bariér přinesla ještě větší chuť projekt dotáhnout do zdárného konce. 

Kolik času a jednání to už Pavla a jeho ženu Lenku stálo, si jen málokdo umí představit. Postcovidová doba filantropii moc nepřeje, u firem ani státu nepochodili, a tak teď prosí o pomoc své spoluobčany. 

„Když čtyři tisícovky Opavanů vloží do sbírkové pokladničky sto korun, je potřebná částka na stavbu Integračního dětské hřiště v opavské Dostojevského ulici kompletní. Stovka snad nikoho nezatíží a pomůže dobré věci. Užitek z toho budou mít především postižené děti, které tu s námi v Opavě žijí,“ doplňuje ještě Pavel Carbol. 

Snahu o zlepšení situace našich postižených spoluobčanů kladně vidí také Michal Kokošek, 1. náměstek primátora, do jehož gesce sociální problematika spadá: 
„Jsem rád, že zde na území města Opavy máme organizace a lidi, kterým není lhostejný přístup a tzv. integrace lidí s handicapem do běžného života občanů. Ostatně to také ukázala výše zmiňovaná anketa Nápady pro Opavu v letošním roce, kde jste se vy, občané, zasadili o hlasy pro vybudování dalšího integračního hřiště na území města Opavy. Věřím, že tak jak jste hřišti pomohli svými hlasy v anketě, najdete ochotu podpořit ho i finančně a připojíte se tak také k městu Opava, která z rozpočtu podpoří tuto stavbu částkou 400 tisíc korun a onu druhou půlku se podaří touto sbírkou nashromáždit.“ 

A náměstek ještě vzkazuje: „Vnímám, že v dnešní době je i minimální podpora z vaší strany, ať už zmiňovanou stokorunou nebo i menší částkou, ne úplně snadná, nicméně moc prosím o vaši podporu, jelikož si to naši spoluobčané, tedy děti s handicapem, budou vážit a zpříjemní jim to jejich každodenní nelehký životní osud“.
 
Jednotlivé pokladničky lidé do konce srpna najdou v Turistickém informačním centru (TIC, Horní náměstí), na koupališti v Městských sadech a v neposlední řadě také v kanceláři Opavskem bez bariér, z.s. na Horním náměstí 47 (vchod vedle prodejny BIVOJ). Tato sbírková pokladnička bude rovněž putovat na různé akce, které pořádá město Opava.

Martin Kůs
tiskové oddělení