Dopravní omezení v Kateřinkách

Upraveno: 05.04.2023
Ilustrační obrázek

Ve dnech 7. dubna až 17. května se řidiči musí připravit na dopravní omezení v kateřinských ulicích Vrchní a Rolnická. V době prací na opravě vozovky (frézování stávajícího povrchu vozovky, sanování podkladních (konstrukčních) vrstev a následná pokládka nového živičného povrchu) zde bude průjezd zjednosměrněný ve směru od Ratibořské ulice, pro opačný směr bude vyznačená objízdná trasa po Severním obchvatu směrem k Hlučínské ulici.

Vzhledem k úpravě rozsahu akce byl jeho termín posunutý o týden oproti předem avizovanému. Změny veřejné dopravy, popsané v dubnové Hlásce, zůstávají v platnosti s ohledem na nový termín prací.  

Dojde tak ke změně vedení linek MHD, případně ke zrušení nebo posunu místa pro nástup a výstup do autobusů Městského dopravního podniku. Týkat se to bude ulic Vrchní a Ratibořská. Omezení budou do ukončení prací. Cestující o tom budou informování přímo na dotčených zastávkách. Výlukové jízdní řády jsou zveřejněny na webu města a MDPO.

Linka č. 204 – během částečné uzavírky ul. Vrchní povede trasa linky č. 204 ve směru od divadla do Kylešovic po ul. Partyzánské. Zastávky MHD U cukrovaru, Vrchní a Ratibořská budou dočasně zrušeny, Cestující mohou využívat zastávku Partyzánská. Směr z Kylešovic k divadlu zůstává bez omezení. 
Výlukový jízdní řád linky 204

Linky č. 213, 214 – ve směru jízdy na Karlovec, pojede linka 213 po své stávající trase, pouze zastávka Rolnická bude po dobu uzavírky zrušena (náhradní zastávka Dobrovského).
V opačném směru do centra pojede linka 213 po objízdné trase po ul. I/11 Severní obchvat na OK a dále po sil. III/01129, ul. Pekařská. 
Zastávka Dobrovského bude přesunuta na provizorní zastávku na ul. U Dráhy před budovu č. p. 1552. Zastávka Rolnická bude zrušena (náhradní zastávka U cukrovaru). 
Výlukový jízdní řád linky 213214

Linka č. 228, 229 noční – během uzavírky ul. Vrchní povede trasa noční linky č. 229 ve směru od divadla do Kylešovic po ul. Partyzánské. Zastávky MHD U cukrovaru, Vrchní a Ratibořská budou dočasně zrušeny, Cestující mohou využívat zastávku Partyzánská. Směr z Kylešovic k divadlu zůstává bez omezení. V opačném směru z Kateřinek k divadlu pojede linka č. 228 bez omezení.
Výlukový jízdní řád linky 229

 

Martin Kůs
tiskové oddělení