Dopravní omezení v Opavě a okolí

Upraveno: 05.03.2020
Přehled dopravních omezení a uzavírek v Opavě a blízkém okolí včetně informací o rekonstrukci kanalizace na Krnovské ulici, která začne ve středu 2. května a potrvá do podzimu.

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy. Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

Uzavírky, omezení provozu:  

- sil. I/11 /ul. Krnovská/ v Opavě – uzávěra silnice v úseku od nám. Republiky /křižovatka se sil. I/46, ul. Olomoucká/  po křižovatku ul. U Náhonu /okružní  křižovatka s ul. Vančurova/.

Důvod: provádění stavebních prací při rekonstrukci /výměně/ vodovodního a kanalizačního řadu a následné obnově živičného povrchu vozovky.

Provoz po dobu uzávěry bude veden následovně:

- ve směru do centra od OK ul. Vančurova: vjezd povolen jen vozidlům hromadné dopravy „BUS“, IZS a dopravní obsluhy – ostatní provoz veden po objízdné trase: ul. Vančurova, ul. Olomoucká - nebo ul. U Náhonu, ul. Rybářská, ul. Nákladní …

- v opačném  směru tj. z centra: provoz zachován mimo nákladních vozidel nad 3,5 t.

Termín: 2. 5. 2018 /od 8.00 hod./ - 31. 10. 2018   

Další informace k této stavbě včetně mapy objížděk najdete zde

 

- MK ul. Žižkova v Opavě – uzávěra místní komunikace z důvodu provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce předmětné komunikace. Jedná se o úplnou uzávěru v úseku od křižovatky se sil. I/11 po křižovatku s MK ul. Nadační. Vjezd povolen jen vozidlům dopravní obsluhy a stavby. Objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech dopravním značením po ul.: Krnovská, U Náhonu, Jaselská, Žižkova. Termín: 5.3.2018 – 30.9.2018 

- sil. II/442 v úseku Bohdanovice – Staré Heřmínovy – úplná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vozovky, opěrné zdi. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením – Bohdanovice, Jakartovice, Bratříkovice, Svobodné Heřmanice, Staré Heřmínovy. Termín: 19.3.2018 – 31.10.2018 

- sil. III/4603 v úseku Malé Heraltice – Sosnová – úplná uzávěra z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa: M. Heraltice, sil. I/11 – Horní Životice, Sosnová. Termín: 3.4.2018 – 3.6.2018 

- sil. III/05713 /ul. Zámecká/ v Hradci nad Moravicí – částečná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodu a výstavba opěrné zdi ve směru k „Červenému zámku“. Provoz zachován a řízen dopravním značením příp. SSZ. Termín: 16.4.2018 – 15.6.2018 

- sil. III/46018 v úseku mostu ev.č. 46018-1 za obcí Velké Heraltice – úplná uzávěra z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci mostu. Objízdná trasa: V. Heraltice, Malé Heraltice, Košetice. Termín: 2.5.2018 – 31.8.2018   

- sil. III/4645 /ul. Gudrichova/ v obci Raduň – úplná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací – výstavba kanalizace a ČOV. Provoz veden po vyznačené objízdné trase místních komunikací. Termín: 2.5.2018  - 31.5.2018