Dotace pro Turistické informační centrum Opava

Upraveno: 27.11.2023
Ilustrační obrázek

Město každoročně žádá o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zkvalitnění služeb Turistického informačního centra. 

Letos v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ získalo prostředky na pořízení nového vybavení na propagaci a prezentaci (prezentační stojany, stojany na prospekty a letáky), notebooku a dalšího kancelářského vybavení určeného převážně pro práci s dokumenty. Současně byl financován dotisk informačních letáků a brožur, které jsou u turistů velice oblíbené a hojně využívané.

Celkové výdaje projektu byly ve výši 77 259 Kč, přičemž 61 545 Kč bylo financováno z dotace Moravskoslezského kraje.