Drobní podnikatelé s provozovnou mohou žádat o finanční dar

Upraveno: 07.04.2021
Ilustrační obrázek

Radní na svém zasedání 17. února schválili vyhlášení výzvy, v rámci níž mohou podnikatelé s provozovnou a obratem do 10 milionů korun ročně zažádat město o finanční dar ve výši 20 tisíc korun. Nezáleží na tom, zda jsou sídla jejich provozoven umístěna v městských či jiných prostorách, důležité je, aby měla adresu na území města Opavy včetně městských částí. Druhou významnou podmínkou je, že jejich podnikatelská činnost byla výslovně zakázána ke dni 27. 12. 2020 na základě usnesení vlády.

„Město na tyto účely vyčlenilo 4 miliony korun. Peníze budou rozděleny dle pořadí přijetí žádostí až do vyčerpání alokované částky,“ vysvětlil primátor Opavy Tomáš Navrátil a dodal, že ač se samo město potýká s velkými finančními ztrátami, je rád, že může nabídnout alespoň tuto finanční pomoc. „Vím, že dar města určitě podnikatele nezachrání, ale řídím se heslem, že každá koruna je dobrá. Snažíme se v rámci svých možností přispět k tomu, aby podnikatelé momentální nelehkou situaci zvládli a nemuseli své živnosti rušit.“

O finanční dar je možné prostřednictvím Výzvy COVID-19 III žádat od 18. 2. a to pomocí formuláře na tomto odkaze. „Prosíme žadatele, aby si před vyplněním žádosti přečetli všechny níže přiložené informace, od podmínek výzvy pro splnění nároku na dar až po souhlas související s poskytnutím osobních údajů. Poté formulář dle uvedených pokynů vyplnili a odeslali, dodává mluvčí radnice Lada Dobrovolná.

Jednotlivé žádosti budou postupně předkládány radě města ke schválení. Všichni žadatelé budou poté obesláni mailem, ti úspěšní zároveň obdrží informace, kdy a kam mají přijít podepsat smlouvu.

Žádosti je možné zasílat do 31. března do 12 hodin.

Aktualizováno 26. 2. 2021:

Vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí rozhodli radní na svém zasedání 26. 2. o navýšení alokované částky na 8 milionů korun. Již nyní evidujeme přes 300 žádostí. Samozřejmě se všechny budou teprve posuzovat a ty, které nebudou splňovat podmínky se vyřadí, to číslo tedy bude jiné. Každopádně zájem je velký a čtyřmilionová alokovaná částka by zcela jistě nestačila,“ vysvětlila mluvčí města a dodala: „Osm milionů je ale opravdu strop, který může město uvolnit. Žádosti budou radou posuzovány dle data jejich přijetí.“ 

Aktualizováno 10. 3. 2021:

Rada města dnes dostala k odsouhlasení prvních 250 žádostí. Všichni žadatelé budou postupně obesláni mailem a informováni o výsledku. Další  část žádostí bude projednána na jednání rady města, která byla mimořádně svolána na úterý 16.3.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí