Evropský týden mobility 2014

Upraveno: 27.11.2019

Letošní téma 13. ročníku této celoevropské akce zní „Naše ulice, naše volba“. Evropský týden mobility bude probíhat od 17. do 25. září.

Mnoho obcí se dnes potýká s problémy z přebujelé automobilové přepravy. Mezi ně patří znečištění ovzduší zplodinami a prachem, hluk či snížená bezpečnost provozu. Cílem Evropského týdne mobility (ETM) je proto vyvolat diskuzi o dopravní situaci ve městě a společnými silami najít takové řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů.

Opava se ke kampani připojuje od roku 2011 a ani letos nezůstane pozadu. Program bude zahájen ve středu 17. září akční besedou Vím, co dýchám. Žáci základních škol budou debatovat s emisaři Slezského gymnázia o opavském ovzduší a vlivu dopravy na naše zdraví. Chybět nebudou zajímavé pokusy a soutěže o ceny. Pro starší posluchače bude o den později připravena přednáška o novinkách a bezpečnosti v silniční dopravě, kterou uzavře znalostní kvíz o praktické hodnotné ceny. V neděli 21. září se mohou dospělí i děti vydat na přírodovědnou poznávací cyklistickou výpravu z Opavy do Krnova, kde navštíví několik zajímavých míst. Loukami a poli bude provázet biolog Jakub Kubačka.

Pokud chcete mít podíl na tom, jak se bude doprava ve městě vyvíjet v příštích letech, nenechte si ujít druhé veřejné projednání a připomínkování analytické části plánu udržitelné městské mobility. Tato diskuse se uskuteční ve čtvrtek 25. září od 16 hodin v Obecním domě za účasti zástupců města a zpracovatele projektu. Co přesně se bude projednávat? Například to, že nejhoršími místy z hlediska zranění jsou křižovatky ulic Pekařská a Nákladní, Husova a Olomoucká nebo přechody pro chodce před nemocnicí a před Kauflandem v Kateřinkách.

Analytická část plánu obsahuje shrnutí záměrů plánovacích dokumentací dopravních staveb pořízených městem za více než 10 let. Máme zhodnocení kapacitně nevyhovujících křižovatek, kterými jsou například Krnovská x Kasárenská, Rybářská x Oblouková nebo Praskova x Nádražní okruh,“ uvádí zástupce zpracovatele Petr Macejka a dodává, že dokument obsahuje také hodnocení parkování, dostupnosti MHD i příměstské dopravy, kde problémovým místem je například přístup k zastávkám Praskova. Zpracován je také generel bezbariérových tras s vymezením nedostatků na síti chodníků a přechodů pro chodce. Problémem Opavy jsou zejména dlouhé přechody pro chodce přes silnice I. třídy. Příkladem může být ulice Olomoucká.

U cyklistické dopravy se plán udržitelné městské mobility zaměřil na posouzení celé dopravní sítě. Hodnotí všechny ulice z hlediska bezpečnosti a kvality provozu cyklistů, a to i v příměstských lokalitách. Nevěnuje se až tak turistickým trasám, ale spíše problémům při běžném denním dojíždění.

Osobních vozidel v Opavě rok od roku přibývá, vloni se jejich počet pohyboval kolem 18 tisíc a stále stoupá tempem 1,12 procenta ročně. Za posledních pět let vložilo město do dopravy přes 862 milionů korun, což představuje 12 procent všech výdajů rozpočtu města. Z toho bylo na provoz veřejné silniční dopravy vydáno 305 milionů. Více informací o celém projektu najdete na stránkách www.mobilita-opava.cz, kde bude před projednáním vyvěšen koncept analytické části k připomínkování veřejnosti.