Finanční pomoc pro OSVČ bez provozoven

Upraveno: 11.06.2020
Ilustrační obrázek

Radní 6. května schválili vypsání druhého kola výzvy pomoci živnostníkům. V rámci ní mohou požádat o finanční dar ve výši 10 000 Kč osoby samostatně výdělečně činné, které nemají provozovnu a jejichž hlavní činnost byla z důvodu nařízení Vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví ČR významně omezena. Sídlo jejich podnikání musí být na území města Opavy a jeho městských částí.

V rámci programu této druhé výzvy je alokována částka 5 milionů korun. Žádosti budou opět vyhodnocovány podle pořadí zaslání a  přijímat se budou až do vyčerpání stanovené částky,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Výzva se všemi pravidly a formulářem k vyplnění bude zveřejněna na této webové stránce  a to od 13. 5. od 8.00 hodin maximálně do 7.6., pokud částka nebude vyčerpána dříve.

První část žádostí, které byly po formální stránce vyhodnoceny kladně, bude společně s návrhy smluv na poskytnutí finančního daru předložena 10.6. k rozhodnutí Radě města Opavy. Další část smluv pak bude radou schválena nejpozději do 24.6. Všichni žadatelé budou po ukončení výzvy a nezbytné administraci mailem informováni, zda byly jejich žádosti vyhodnoceny kladně či nikoliv. Úspěšným žadatelům budou darovací smlouvy po schválení v radě města předány k podpisu.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí

Ke stažení