Hluková vyhláška má nová pravidla

Upraveno: 02.10.2023
Ilustrační obrázek

Pokud jste pořadatel a chcete v průběhu roku uskutečnit akci, která bude zasahovat do doby nočního klidu, musíte si zažádat o výjimku, která podléhá jistým pravidlům. Ta byla od začátku neměnná: musí se jednat o tradiční akci, která je přístupná a otevřená široké veřejnosti, je třeba včas podat správně odůvodněnou žádost, s termínem akce a jejím popisem.

Nová pravidla, která určují pokyny z Ministerstva a schvaluje je zastupitelstvo, tento postup ještě více specifikují. Změna bude spočívat v tom, že akce mají mít tradiční názvy vázané na lidové tradice či nějakou kreativní regionální činnost. Z obsahu potom bude možné dovodit, že se jedná o tradici a také, kdy asi proběhnou. Což je zjevné u Pálení čarodějnic méně již u Kulturního léta. 

U akcí, které nebudou vázané na nějaký svátek či lidovou zvyklost, bude potřeba vymezit, ve kterém týdnu proběhnou, už nebude stačit rozmezí měsíce nebo měsíců. Nemusíte tedy rovnou uvádět konkrétní datum, ovšem i nadále platí povinnost oznamovat konání akce zároveň i na úřední desce.

Kdo tyto nové podmínky nesplní, nebude jeho akce uvedena v obecně závazné vyhlášce. Také není povinností města každé žádosti vyhovět již jenom s ohledem na přiměřenost zatížení dané lokality.  

Oznámení na úřední desku již nyní bude muset podléhat novým pravidlům. Akce, které se uskuteční v příštím roce, musí svou žádost předložit nejpozději do 15. října tohoto roku. 

Žádosti nebo dotazy posílejte na e-mail: renata.mrakotova@opava-city.cz, jana.foltysova@opava-city.cz nebo anna.krempkova@opava-city.cz. Více informací naleznete zde