Hrob bývalého purkmistra projde opravou

Upraveno: 29.01.2021
Ilustrační obrázek

Hrob opavského purkmistra Martina Woytecha von Willfest, který můžeme najít na Městském hřbitově v Opavě, bude opraven. Do původní krásy mu pomůže úprava základů pod pomníkem, soklů a veškerých kamenných částí, ale hlavně restaurování mramorového pomníku a zlacení nápisů. Okrasným kamenivem bude upraveno i bezprostřední okolí.

„Tyto opravy, kdy předpokládané náklady dosáhnou výše až 250 tisíc korun, budou hrazeny z rozpočtu města,“ informovala o záměru vedoucí odboru kanceláře tajemníka Martina Věntusová s tím, že realizace bude uskutečněna v průběhu roku 2021. Opravy pietních míst a válečných hrobů bere vedení města jako výraz úcty našim předkům, kteří pro Opavu pracovali, zasloužili se o její rozkvět či položili život za svobodu jejích obyvatel. Takto byl již opraven Pomník padlých 1. a 2. světové války v Suchých Lazcích či nedávno prokoukl pomník padlým před kostelem svatého Prokopa v Opavě-Komárově, v minulosti pak hromadný válečný hrob ve Vlaštovičkách, pomník v Kylešovicích nebo pomník obětem světových válek na Městském hřbitově. 

Kdo byl Martin Woytech von Willfest?
Narodil se roku 1806 ve Starých Tvorovicích. Po absolutoriu studia filozofie a práv na univerzitě ve Vídni nastoupil do praxe v Těšíně, kde postupně vykonával několik funkcí. V roce 1846 byl povolán ke správě panství Saybusch v Haliči, ale po několika letech začal působit ve státní službě. Roku 1868 byl zvolen poslancem Slezského zemského sněmu a o rok později do městské rady zemského hlavního města Opavy, kde ho městská rada 19. 12. 1872 vybrala za purkmistra Opavy. Úřad vykonával po tři volební období do roku 1882. V této době Opava prožila významný rozmach – m. j. byly zasypány původní příkopy, vystavěn městský vodovod či založeny nové parky, vyrostly školy a tělocvičny, byla přestavěna a modernizována radnice či divadlo nebo městské domy obdržely orientační čísla.
Vedle řady státních i dalších ocenění roku 1876 byl jmenován městskou radou čestným občanem Opavy, kde v únoru 1898 zemřel. O Martinu Woytechu von Willfest se více dozvíte z medailonku Josefa Gebauera na webu města Opavy.

Tiskové oddělení