Informace k říjnovým parlamentním volbám

Upraveno: 11.10.2021
Ilustrační obrázek

Termín konání podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen volby) se blíží. Probíhat budou v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin v určených volebních místnostech. U těch došlo v Opavě k několika změnám: Volební okrsek č. 6 bude přemístěn do budovy Denního stacionáře Charity Opava, Kylešovská 4. Volební okrsek č. 33 bude nově v objektu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ Opava, Purkyňova 12. Ve volebním okrsku č. 4001 v Podvihově se volební místnost přesune do kulturního domu na ulici Polomská 106/5. „Ostatní umístění volebních okrsků zůstává stejné. Jejich seznam najdete na webu města,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí magistrátu Petr Sordyl.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nevznikla u něj překážka volebního práva. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu je možné požádat osobně u obecního úřadu (v Opavě na ohlašovně magistrátu na Krnovské 71B), v jehož stálém seznamu je volič zapsán, a to až do 6. října do 16 hodin. Dále písemně v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být úřadu doručena nejpozději do 1. října. Úřad voličský průkaz předá nejdříve 23. září, a to osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele, nebo ho zašle na uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Při ztrátě či odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Voliče, který bude chtít volit a bude v době voleb např. v nemocnici, věznici či jiném zařízení, je možno nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Ten předá správa příslušného zařízení obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, a to nejpozději do 1. října do 14 hodin. Voliči, který není zapsán ve zvláštním seznamu, nemá voličský průkaz nebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice či zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování. „V případě krátkodobé hospitalizace nebo jestliže volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet, je nejvhodnější, aby si vyřídil voličský průkaz,“ vysvětluje Petr Sordyl a dodává: „Tyto volby si již nebude možné vyřídit občanský průkaz v průběhu volebních dní. Prosíme proto všechny občany, aby si včas zkontrolovali platnost osobních dokladů.“

Spustili jsme webovou aplikaci, která vám pomůže najít volební místnost. Stačí najet na odkaz, zadat svou adresu nebo kliknout do mapy na vaše bydliště a ukáže se vám číslo vaší volební místnosti, její adresa, umístění na mapě a fotografie budovy, v níž vaše volební místnost sídlí.  

Více informací zde.