Informace pro podnikatele

Upraveno: 03.02.2020
K 1.12.2018 nabude účinnosti nový zákon č. 171/2018 Sb., který obsahuje změny ohledně živnostenského zákona. Změna spočívá v zavedení nové vázané živnosti s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Dne 1.12.2018 nabude účinnosti zák. č. 171/2018 Sb.,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Obsahuje změnu živnostenského zákona spočívající v zavedení nové vázané živnosti s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“. Požadovanou odbornou způsobilostí k získání živnostenského oprávnění je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Podnikatelé, kteří k uvedenému datu provozovali předmětnou činnost na základě registrace u České národní banky a hodlají pokračovat v této činnosti i po uplynutí shora uvedené doby, musí ve lhůtě 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději do 1. března 2019, ohlásit živnost vázanou. Právo provozovat živnost jim vznikne dnem ohlášení živnosti.  Jsou povinni při ohlášení živnosti doložit doklad o odborné způsobilosti a osvědčení o zápisu do registru u České národní banky. V tomto případě nepodléhá jejich ohlášení správnímu poplatku.

Vratislav Havelka
vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu