Informace o průběhu stavby Severního obchvatu Opavy

Upraveno: 21.11.2019
Zajímáte se o stavbu východní části Severního obchvatu Opavy? ŘSD spustilo stránky, kde se vše potřebné dozvíte. Najdete zde i kontakt na stavbyvedoucího a investora, se kterými můžete řešit případné problémy.

INFORMACE O PRŮBĚHU A REALIZACI STAVBY SILNICE I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT-VÝCHODNÍ ČÁST

V březnu letošního roku byla zahájena dlouho očekávaná realizace výstavby východní části severního obchvatu našeho města. Ředitelství silnic a dálnic České republiky zpracovalo a následně zveřejnilo vizualizaci východní i západní části obchvatu Opavy, která je k dispozici ke stažení na https://www.youtube.com/watch?v=Frm8y997m5MPrůběh výstavby této etapy severního obchvatu včetně dalších podrobných informací o ní je možné získat na webové stránce http://www.obchvatopavy.cz/cs/, která je průběžně aktualizována.

Případné problémy, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, je možné řešit se zástupcem zhotovitele, kterým je:

Petr Jedlička, DiS.
stavbyvedoucí
M-Silnice, a. s.

tel.: +420 602 476 060
e-mail: petr.jedlicka@msilnice.cz 

Dále je možné se v nutných případech obracet na zástupkyni investora – Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, kterou je:

Ing. Romana Šimáčková
správkyně stavby

tel.: +420 596 663 466
e-mail: romana.simackova@rsd.cz