Informace o způsobu nakládání s odpady pro osoby v karanténě

Upraveno: 27.03.2020
Ilustrační obrázek

Žádáme všechny občany v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19, aby svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládali do pytlů a zavázané pytle odkládali výhradně do směsného komunálního odpadu, nikoliv vedle kontejneru. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm, příp. tenčí pytle by měly být zdvojeny. Na povrchu mají být ošetřeny desinfekčním prostředkem.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. Zároveň žádáme občany, aby plnili kontejnery tak, aby nezůstávalo v zadní části místo a kontejnery byly rovnoměrně zaplňovány.

Výše uvedený požadavek je v souladu se stanoviskem Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami.

Další informace najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Odbor životního prostředí