K výměně kotle můžete využít dotaci

Upraveno: 05.11.2021
Ilustrační obrázek

Několikaletá lhůta pro výměnu neekologických kotlů na pevná paliva v domech se pomalu blíží ke svému konci. Občané už mají jen necelý rok na to, aby nahradili stávající topeniště novým v souladu s platnou legislativou. Ta také stanoví pokutu 50 tisíc korun pro toho, kdo tuto povinnost nesplní do 1. září 2022. I pro nadcházející období bude možnost získat na pokrytí výměny kotlů na pevná paliva nesplňujícího parametry 3. nebo vyšší třídy dotaci.

Krajský úřad MSK připravuje pro domácnosti s nižšími příjmy možnost získat tzv. kotlíkovou dotaci ve výši až 95 %. Jedná se domácnosti s výší průměrného čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020 do 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu měsíčně. Domácnosti osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nemusí příjmy dokládat. Nově jsou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách domů a trvale obývaných rekreačních objektech. O dotaci se může žádat od začátku roku 2022, podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021. Dotace je možné žádat k financování před výměnou topeniště nebo zpětně po výměně zdroje tepla.

Domácnosti s běžnými a vyššími příjmy mohou získat dotaci od Státní fondu životního prostředí ČR (dále SFŽP) ve výši až 50 % v programu Nová zelená úsporám. Opět se jedná o instalace realizované od 1. ledna 2021. Také tato dotace se nově týká i bytových jednotek bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů. Dotace se vztahuje i na výměnu lokálních topidel, výměnu elektrického vytápění za systém tepelného čerpadla s elektrickým pohonem. Získat lze i bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními. Žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů po splnění podmínek programu, a to elektronicky na www.novazelenausporam.cz od 12. října 2021. V tomto případě bude vyplacení dotace až po výměně zdroje tepla. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště SFŽP, popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.       
 

Tiskové oddělení