Kde a jak volit?

Upraveno: 23.09.2022
Ilustrační obrázek

V pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin proběhnou volby do zastupitelstev obcí, známější jako komunální volby. 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nevznikla u něj překážka volebního práva. Pokud není v době voleb v místě svého trvalého pobytu, nemůže se voleb zúčastnit – pro tento druh voleb se nevydává voličský průkaz. 

Hlasování opět probíhá ve stanovených a označených volebních místnostech. U některých tentokrát ale došlo ke změnám:
Volební okrsek č. 1 bude přemístěn do budovy Střední zdravotnické školy, Dvořákovy sady 2, volební okrsek č. 4 se nově nachází v budově Základní školy Ilji Hurníka, Ochranova 6. Volební okrsek č. 8 je nyní budově Slezského gymnázia na Zámeckém okruhu 29. Poslední změna bude ve volebním okrsku č. 8001 v městské části Zlatníky, kde se volební místnost přemístí do nové budovy úřadu městské části na ulici 6. května 79/19. Seznam všech volebních místností je k dispozici na webu města. Adresu své volební místnosti si můžete ověřit na titulní straně webu v záložce Informace ke komunálním volbám/ Kam jít volit.
 
Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději tři dny před jejich konáním.

Jak volit? Volič má možnost úpravy hlasovacího lístku:

  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  • Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. V Opavě má zastupitelstvo 39 členů.

Bližší informace týkající se voleb  můžete najít také na webových stránkách www.mvcr.cz, na úřední desce magistrátu a na plakátovacích plochách na území města. 

Pozor: V průběhu volebních dní nebude možné vyřizovat občanské průkazy, proto si včas zkontrolujte jejich platnost.

Lada Dobrovolná,
tiskové oddělení