Které venkovní akce jsou povoleny po 22. hodině?

Od začátku dubna platí vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Můžete se v ní seznámit s akcemi, které mají výjimku a mohou se konat v době nočního klidu, tedy od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní.

Již v loňském roce využilo město svou zákonnou povinnost a stanovilo výjimky pro akce konané v době nočního klidu, tedy od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní, v obecně závazné vyhlášce o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Letos byla vyhláška, která platí od 1. dubna, upravena a rozšířena o další akce.

„Z akcí, které byly schváleny již v minulém roce, jmenujme například Opavský country širák, Majáles, Opavskou klubovou noc, Rock na grilu či akce konané v rámci Opavského léta zábavy. Nově přibylo například Merlinské vinobraní či Den dětí v areálu restaurace U Chovatelů,“ upřesnila Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora. „Vyhláška přitom přesně stanoví, do kdy nejpozději musí být hudební produkce ukončena. Vztahuje se také na akce konané v městských částech,“ dodala.

Důvodem pro udělení výjimky je zájem na udržování místních tradic a upevňování mezilidských vazeb. Přitom platí, že vyhláška zahrnuje pouze akce jednorázového charakteru konané venku. Výjimka se také netýká akcí konaných v budovách, rodinných oslav či firemních večírků.

V průběhu léta se venkovních akcí koná velké množství, ale ne na každou se vztahuje výjimka. Pokud chtějí mít občané města i městských částí přehled, s jakými akcemi mají v průběhu nočních hodin počítat, mohou se s nimi seznámit právě ve vyhlášce. „Každý subjekt, který akci pořádá, má i přes to, že je uveden ve vyhlášce, navíc povinnost minimálně s pětidenním předstihem akci nahlásit magistrátu. Ten zveřejní přesný termín jejího konání na své úřední desce,“ vysvětlila Jana Foltysová a doplnila: „Pokud tedy občané chtějí upozornit na rušení nočního klidu, doporučuji, aby nejdříve navštívili stránky města, kde v sekci Úřední deska, v kategorii Oznámení akce po 22. hodině najdou, zda akce byla nahlášena v souladu s vyhláškou či nikoliv.“