Město nabízí byty k pronájmu

Upraveno: 07.04.2020
Ilustrační obrázek
Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů. Jedná se o byty na adresách: Horní náměstí 35, Horní náměstí 34, Horní náměstí 28, Hrnčířská 15a a Krnovská 30. Obálky s nabídkami se budou otevírat 9.12.2019.

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městském domě. Upozorňujeme občany, že v termínu od 4. listopadu do 4. prosince 2019  bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy.

Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách Horní náměstí 35Horní náměstí 34Horní náměstí 28 a Hrnčířská 15a a dále byt velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13.11.2019 a 27.11.2019 a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě.

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Nově se kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti, bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 9. 12. 2019 ve 1400.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle: 553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města