Město nabízí dřevo k veřejnému využití

Upraveno: 18.05.2022
Ilustrační obrázek

Po loňském zásahu proti šíření jmelí bílého na stromech v Městských sadech a jinde v Opavě zůstaly dřevěné klády, které se mohou využít k veřejně prospěšným účelům. Část uskladněných kmenů již v roce 2021 město darovalo školkám a školám na svém území, firmě Semix Pluso k využití na Kozmických ptačích loukách či k posílení broukoviště v Raduňském mokřadu nebo pro potřeby sociálně terapeutické dílny JINAK. Město nyní nabízí zájemcům zbylé, stále kvalitní dřevo.
 
K dispozici jsou zejména klády z lípy větších průměrů o délkách cca dva a čtyři metry a také několik dutých kmenů. Využít je mohou nejen městem zřizované školy, ale také neziskové či kulturní organizace, zájmové a umělecké spolky nebo jednotlivci, jakými jsou například řezbáři, podmínkou však je veřejně prospěšné využití dřeva, kterým může být použití na volně přístupném místě. Rozhodně není určené na topení, použití je vždy ošetřené darovací smlouvou.

Zájemci se mohou obracet na odbor životního prostředí opavského magistrátu.

Martin Kůs
tiskové oddělení