Město pronajme 5 volných bytů v městských domech

Upraveno: 01.12.2022
Ilustrační obrázek

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách Mezi Trhy 7, Mezi Trhy 8, Hrnčířská 7, Hrnčířská 11 a byt velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě.

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 16. 11. 2022 v 9 hodin a 30. 11. 2022 v 15 hodin a začínají vždy na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě. Byty si můžete virtuálně prohlédnout na fotkách, které jsou připojeny k vyvěšenému oznámení ke konkrétnímu bytu. Současně si můžete otevřít i evidenční list k bytu, kde jsou uvedeny rozměry a vybavení bytu včetně teoretické výše záloh za služby. Na oznámení jsou informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek.

Obsah stránky v bodech (kliknutím na odkaz se přesunete níže na stránce): 

 

Základní informace

Upozorňujeme občany, že v termínu od 2. 11. 2022 do 2. 12. 2022 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“ (lze získat fyzicky na podatelně MMO nebo na na www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/zivotni-situace/bydleni/byty-penziony-ubytovny.html).

Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt.

Kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti se bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Nezapomeňte, že poslední termín odevzdání obálek s nabídkami je 2. 12. 2022 do 15 hodin.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 5. 12. 2022 ve 14 hodin.

Na závěr uvádíme doporučení - neuvádět v nabídkách na jednotlivé byty celá čísla jako např. 70,00 Kč, ale lépe i včetně haléřů např. 70,35 Kč a to proto, ať se nesetkají stejné nabídky od různých žadatelů o byt.

Prosím nadepisujte obálky nápisem „Výběrové řízení na byty“, aby došlo ke správnému zařazení Vaší žádosti.    

V případě špatné epidemiologické situace v České republice v tomto termínu budou fyzické prohlídky a otevírání obálek pro veřejnost zrušeny.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

Městský byt na ulici Mezi Trhy 7

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Mezi Trhy 8

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 7

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 11

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Masarykova třída 14

Virtuální prohlídka bytu