Město pronajme byty

Upraveno: 07.04.2020
Ilustrační obrázek
Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů. Jedná se o byty na adresách: Horní náměstí 35, Hrnčířská 15, Jateční 10a, Krnovská 30 a Masarykova třída 25. Otevírání obálek s žádostmi proběhne na Hlásce 10. června ve 14 hodin.

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městském domě. Upozorňujeme občany, že v termínu od 6. května do 5. června 2019 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy.

Jedná  se  o  byty velikosti 2+1 na adresách: Horní náměstí 35,  Hrnčířská 15,  Jateční 10a, byt velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 a dále byt velikosti 3+1 na adrese Masarykova třída 25 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 15.5.2019 a 29.5.2019 a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě.  Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů. 

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. V této souvislosti upozorňujeme občany, že bylo oproti původním zásadám změněno kriterium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 10.6.2019 ve 14.00

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle: 553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města